ביקור סמנכ"ל משרד החינוך עיר אקדמיה

במסגרת תכנית "עיר אקדמיה" – מיזם ייחודי משותף של משרד החינוך, עיריית כפר יונה ומכללת בית ברל:

סמנכ"ל משרד החינוך, אייל רם, במפגש מקצועי עם צוותי החינוך וההוראה בכפר יונה

במסגרת תכנית "עיר אקדמיה" המיושמת באופן בלעדי בעיר כפר יונה, ובהמשך לביקורי בכירים במשרד החינוך בעיר, הגיע סמנכ"ל משרד החינוך, אייל רם, למפגש מקצועי עם צוות החינוך של העיר כפר יונה כדי ללמוד ולהתרשם מיישום התוכנית בבתי הספר בעיר.

המפגש התקיים במעמד ראש העיר, אפי דרעי ובנוכחות מחזיקת תיק החינוך ומ"מ ראש העיר, יעל חן, מנכל העירייה דני לוין, מנהלת האגף אסנת חכמון, מנהלי בתי הספר, מורות ומורים, סטודנטים לחינוך במכללת "בית ברל" ומפקחי משרד החינוך.

הביקור נערך בביה"ס "רימון", שם התוודע מר רם לאופי התוכנית ולחדשנותה, וכן לשותפויות המקצועיות והפדגוגיות בין המורים, הסטודנטים, המכללה האקדמית בית ברל, משרד החינוך ועיריית כפר יונה.

במהלך הביקור הוצגה בפניו תכנית הפיתוח המקצועי של הצוותים החינוכיים בכלל בתיה"ס ביישוב – תכנית הפועלת בעיר ברבדים שונים: הכשרת מורים מאמנים, הכשרת צוותי הוראה בדרכי למידה דיפרנציאליות, הכשרת צוותי הניהול בבתי הספר להטמעת חדשנות פדגוגית והכשרות יישוביות בתחום האנגלית והתקשוב.

מר רם הביע את התרשמותו העמוקה מהעשייה החדשנית בבתי הספר ובמיוחד מקיום שיח-פדגוגי המקדם הישגים לימודיים ואקלים חינוכי-מיטבי.

סמנכ"ל משרד החינוך, אייל רם: "תכנית חדשנית וייחודית זו, ניתן להפעיל רק במקום בו יש קרקע פורייה, ומנהלים וצוותי-הוראה מגויסים ובעלי רצון להתפתח ולקדם את תלמידיהם כפי שיש בכפר-יונה".