דרושים ומכרזים

מכרזים


 

שם המכרז מס' מכרז תאריך אחרון להגשה
מכרז פומבי 9.2018 – ביטוחי העירייה

אישור ניסיון תביעות מעודכן ליום 9.4.2018

דוח ניסיון תביעות- הראל

9/18 22.04.18 | בשעה 12:00
מכרז אספקת והתקנת מתקני משחק – גן יחזקאל

תכנון ביצוע מתקני משחק – תוכנית למכרז

תכנון ביצוע מתקני משחק – מפרט טכני מיוחד

 7/18 24.04.18 | בשעה 12:00
 מכרז ביצוע עבודות שדרוג ופיתוח ב'גן יחזקאל'

עבודות פיתוח – מפרט טכני גן יחזקאל שדרוג 2018

גן יחזקאל – שדרוג ופיתוח – כתב כמויות

עבודות הפיתוח – תוכניות קונסטרוקציה – 1

עבודות הפיתוח – תוכניות קונסטרוקציה – 2

עבודות הפיתוח – תוכניות קונסטרוקציה -3

6/18 24.04.18 | בשעה 12:00

 

מאגר יועצים / מומחים – עיריית כפר יונה:


 

דרושים


שאלון למועמד: להורדת שאלון למועמד לחץ כאן

שם המשרה תאריך אחרון להגשה עד השעה
 מילוי מקום לחודשיים לעובד אחזקה ארכיב  יום חמישי | 29.3.18  שעה 08:00
מהנדס הנדסאי מבני ציבור.  יום ראשון | 1.4.18  שעה 12:00
 עובד – אחזקה מסגר   יום חמישי | 29.3.18 שעה 08:00
 מילוי מקום לעובד אחזקה   יום חמישי | 29.3.18 שעה 08:00