ארכיון חדשות

סקר נכסים בעיר כפר יונה

04.09.2016 02:42

בימים אלה החלה עיריית כפר יונה בביצוע סקר נכסים ברחבי העיר. סקר זה מתבצע בהתאם להנחיות משרד הפנים, המחייב לבצע סקר נכסים ומדידות לארנונה אחת למס' שנים. במסגרת הסקר, ימדדו כל המבנים ברחבי העיר בהתאם לתכנית עבודה מסודרת. את הסקר תבצע חברה המתמחה בנושא בליווי ובפיקוח העירייה. על מנת לקבל נתוני אמת תתבצע המדידה על ידי סוקרים אשר יבצעו את המדידה, תוך תיאום עם מחזיקי הנכסים. בתום הסקר תשלח שומה מעודכנת לכל מחזיק אשר יתגלה שינוי בשטח ו/או בשימוש בנכס. אנו מודים על שיתוף הפעולה.

"up" "down"