ארכיון חדשות

מתוך מטרה לשפר את השרות הניתן לקהל באגף החינוך שונו שעות קבלת הקהל, לוח הזמנים החדש:

04.09.2016 02:44

קבלת קהל: ימים א'-ב',ד', בין השעות 8.00-12.00 וביום ג' בין השעות 16.00-18.00. למנהלי האגף – יש צורך בתיאום פגישה מראש. מענה טלפוני: בימים א',ב',ד' בין השעות 12.30-14.30. ביום ג' בין השעות 8.00-12.00

"up" "down"