הממונה על חופש המידע

שם הממונה: אליס בדש חג’ג’

מספר טלפון: 09-8971113

מספר פקס: 09-8971114

כתובת למשלוח דואר: עיריית כפר יונה, רחוב שרת 1.

כתובת דוא”ל: alisb@kfar-yona.org.il

 

חוק חופש המידע

תקנות חוק חופש המידע

טופס בקשה לקבלת מידע

דו”ח העירייה על חוק חופש המידע

"up" "down"