וטרינר הרשות

וטרינר הרשות: דר’ אודי זהרוני
טלפון: 09-8971127 (באמצעות מנהל מחלקת תברואה).
פקס: 09-8971139
כתובת: רחוב שרת 1 , בניין העירייה.
ימי קבלת קהל: יום ה ’ בין השעות 14:00 עד 15:30

וטרינר הרשות אמון על הסדרת החזקת בעלי חיים בישוב וטיפול ומניעת מחלות המופצות על ידם. תושבי הרשות מחויבים לנהוג על פי החוקים והתקנות, בתחום זה בכדי למנוע אירועי תקיפה והדבקות במחלות.

החזקת כלבים:

אדם אשר ברשותו כלב, יוודא כי הכלב חוסן כנדרש וכי סומן באמצעות שבב אלקטרוני המהווה אמצעי זיהוי. חיסון כלבים וסימון בשבב אלקטרוני ניתן לבצע אצל וטרינר הרשות מידי יום ה’, בין השעות 14:00 ל-15:30 במשרדי מחלקת הביטחון, בסמוך לבניין העירייה , לאחר תשלום האגרה במשרדי מחלקת הגביה. בכל מקרה של שינוי בסטאטוס הכלב (מוות, כלב חדש וכו’), יש לדווח מיידית בכתב למוקד העירייה בפקס 09-8971139.
אין לשחרר כלב לשוטט ללא השגחה, אלא יש לשמור עליו קשור וברצועה במידה והכלב “מגזע מסוכן” נדרש גם מחסום לפיו. חל איסור על השארת צרכי כלבים ברחבי היישוב, ועל בעל הכלב לאסוף את הצרכים ולהשליכם לפח. כלב משוטט שילכד, יועבר להסגר ובגין זאת ייקנס בעל הכלב בקנס מנהלי אותו יקבל בדואר.

מחלת הכלבת:

מחלת הכלבת היא מחלה מסובכת, קטלנית, וחשוכת מרפא . מרגע שמופיעים סימנים ראשונים של המחלה אצל אדם או בעל חיים שננשך, אין כל אפשרות לרפאם .
בעלי חיים נגועים במחלת הכלבת משנים התנהגותם הרגילה: כלבים נוחי מזג עלולים להפוך לתוקפניים, ולהיפך שועל או תן נגוע עלול לגלות חסר פחד ולהתקרב לבני אדם!
חתולים עלולים להיות תוקפניים ביותר!

לפיכך, על התושבים לנהוג על פי הוראות וטרינר הרשות ותברואן העירייה, המפורטות להלן :
• יש לחסן את הכלב מדי שנה ולחדש את רישיונו במשרדי העירייה , החל מגיל 3 חודשים .
• אין להוציא כלב לרשות הרבים , אלא כשהוא מובל ברצועה ובמידה ומדובר בכלב מגזע מסוכן נדרש גם מחסום על פיו .
• יש למנוע מגע בין כלבך לכלבים זרים , אשר לא ידוע אם הם בריאים ומחוסנים .
• כלב שימצא ללא חיסון – יוטל על בעליו קנס מנהלי בסכום של 1500 ש’. .
החזקת בעלי חיים (מלבד כלבים וחתולים): אסורה החזקת בעלי חיים בתחומי העיר כפר יונה, ובכלל זאת בקר, צאן, עופות, יונים וסוסים, אלא אם כן ניתן לכך היתר מראש הרשות כמתחייב על פי חוק העזר העירוני.

נוהל נשיכת כלב:

אם כלבך נשך אדם הודע מייד לרופא הווטרינרי הרשותי! בהסתרת המקרה אתה עלול לסכן חיי אדם!
אם כלביך ננשך על ידי חיה זרה הודע מייד לרופא הרשותי !
בעלים של כלב שנשך חייבים להסגירו תוך 24 שעות מרגע הנשיכה לתחנת הסגר ממשלתית ל”תצפית כלבת”.
קנס מנהלי בסך 2000 ש’ יוטל על בעל כלב שנשך שלא הוסגר בזמן.
אם ננשכת עשה הכל כדי לזהות את בעל החיים שנשך אותך, וכן רשום את שם וכתובת בעליו ופנה מייד לרופא.
עליך לדווח למשרד הבריאות באופן אישי על הנשיכה! ללא דיווח לא יוסגר הכלב הנושך לתחנת ההסגר להשגחה! משרד הבריאות בנתניה נמצא ברחוב ויצמן 23, מספר טלפון: 09-8300111

תעריפי רישויי וחיסון כלבים:

החל מתאריך 01/01/15 יהיו התעריפים כדלהלן:
חיסון ורישוי כלב/ה מסורס/ מעוקר/ת – 53.50 ש’.
אגרת רישוי בלבד (מסורס או מעוקרת) – 39 ש’.
חיסון ורישוי כלב/כלבה רגילים (לא מסורס/מעוקרת) – 372.50 ש’.
אגרת רישוי בלבד (לא מסורס/מעוקרת) – 343 ש’.
סימון כלב בשבב אלקטרוני (פעם אחת בחיים בלבד) – 74 ש’.

את התשלום יש לבצע במחלקת הגבייה לפני ההגעה לחיסון.

החזקת כלב מסוכן