תרגול שעת חירום

כפר יונה: רמת כשירות גבוהה בשעת חרום

כחלק מהתוכנית השנתית של פיקוד העורף ורשות חרום לאומית, נערכה ביקורת כוננות וכשירות לעיריית כפר יונה בשעת חרום. הביקורת נערכה על ידי: מנהל מרחב שרון של רח"ל, בקרי פיקוד העורף ונציגי משרדי ממשלה, ובנוכחותו של ראש העיר כפר יונה, אפי דרעי.

במסגרת הביקורת, נבדקו ראשי המכלולים השונים בעירייה, ומסכום התרגיל עלה כי כפר יונה נמצאת ברמת כשירות ומוכנות טובה מאוד בשעת חרום.

ממצאי הביקורת התבססו על שיחות עם בעלי התפקידים בוועדת המל"ח העירונית ובחינת יישום והפקת הלקחים, מביקורות ומתרגילים בהם השתתפה ונבדקה העירייה בעבר.

מאיר מכלוף, מנהל מרחב שרון ברשות חרום לאומית: "עיריית כפר יונה, עברה תהליך והכנה יסודית ומעמיקה לקראת הביקורת. מהממצאים הראשונים שהוצגו ע"י משרדי הממשלה השונים, יחד עם פקע"ר ורח"ל, נראה כי כפר יונה ערוכה ומוכנה היטב לחרום"

כשירות בחירום