כשירות גבוהה בחרום

פיקוד העורף והמועצה לישראל יפה: 5 כוכבי יופי לכפר יונה באחזקת מקלטים

המועצה לישראל יפה העניקה לעיריית כפר יונה תעודת הצטיינות בקטגוריית

“המקלט והמיגון במרחב האזרחי בישראל יפה” לשנת 2017

 

במסגרת תחרות ארצית לחרום של המועצה לישראל יפה ופיקוד העורף לבחינת מוכנות וכשירות מקלטי במיגון ברשויות מקומיות לשנת 2017, זכתה כפר יונה, בדרוג גבוה של 5 כוכבי יופי. פיקוד העורף קבע למעשה כי כלל המקלטים והמרחבים המוגנים בכפר יונה, נמצאים ברמת מוכנות וכשירות גבוהה, כולל תחזוקתם השוטפת בעת שגרה כהכנה למצב חירום.

כחלק מהקשר השוטף של פיקוד העורף עם הרשויות המקומיות בנושא ההיערכות לחירום, פיקוד העורף, בשיתוף עם המועצה לישראל יפה, עורך כמידי שנה, תחרות הבוחנת את רמת הכשירות והמוכנות של מקלטים ברשויות מקומיות. המקלטים המשתתפים נבחנו על פי מספר קריטריונים של מוכנות ביניהם: חזות ותחזוקה הכוללים: חזות פנימית, חזות חיצונית,  מערכות שירותי העזר, מקלטים דו־תכליתיים, יוזמות של הרשות המקומית ושת”פ עם פיקוד העורף והיערכות לשעת חירום. לאחר בחינת כלל המקלטים והמרחבים המוגנים בכפר יונה, נמצאה העיר ברמת כשירות ואחזקה גבוהה.

יש לציין כי לרשות הציבור בעיר כפר יונה, אמצעי מיגון רבים הכוללים ממ”דים, מקלטים פרטיים, מקלטים בבתים משותפים, מקלטים במוסדות חינוך, מקלטים ציבוריים ומרחבים מוגנים נוספים הפרוסים ברחבי העיר.

ראש העיר אפי דרעי: “הביטחון האישי של התושבים, חשוב לנו מאוד הן בשגרה והן בחירום. כלל המכלולים בעירייה, שומרים לאורך כל השנה על רמת כשירות גבוהה ומתרגלים בהצלחה תרחישים שונים של מצבי חירום”.

 

בתמונה: ראש העיר – אפי דרעי, קב”ט העירייה – ירון חוכימה ומנכ”ל העירייה – דני לוין