ממונה על חופש המידע

שם הממונה: אליס בדש חג’ג’

מספר טלפון: 09-8971113

מספר פקס: 09-8971114

כתובת למשלוח דואר: עיריית כפר יונה, רחוב שרת 4.

כתובת דוא”ל: alisb@kfar-yona.org.il

 

עוד בעניין חוק חופש המידע: