יחידות העירייה

טלפון נייד אימייל
אפריים דרעי  
יהודה ג'ריבי 
אבריאל בן דור 
אליס בדש-חגג 
רוחמה בבלי 
"up" "down"