יחידות העירייה

קבלת קהל באגף החינוך: בימים א', ב', ד' בין השעות 08:30-12:00 וביום ג' בין השעות 16:00-18:00. פגישות עם מנהלי המחלקות יש לתאם מראש אגף החינוך מתווה מדיניות לאור האני מאמין היישובי תוך התייעצות עם אנשי מקצוע מבפנים ומבחוץ ועל בסיס שיתוף פעולה ודיאלוג מתמשך עם מנהלי ומפקחי בתי ספר, הגננות והמפקחות על הגנים ועם המדריכים המחוזיים. כל זאת תוך שימת דגש להתפתחויות בשדה החינוך בישראל ובעולם כולו. מחויבותנו היא ליצור במהלך גיבוש העמדות : מחויבות קהילתית,שילוב מרבי בין האספקט הניהולי - אדמיניסטרטיבי לתוכני – חינוכי, יצירת תשתיות, דאגה להצטיידות ורכישות, מתן שירותי הסעה, וכמובן יוזמה ומעורבות בסוגיות חינוכיות. כל זאת אנו עושים בכדי לעצב ולשפר באופן מתמיד את מערכת החינוך בישוב.

העוסקים במלאכה:

מנהלת אגף החינוך - גב' אסנת חכמון osnath@kfar-yona.org.il

תחומי אחריות מנהלת האגף:

 1. תקצוב ( בכלל זה מדיניות בנושא אגרות חינוך )
 2. כוח אדם באגף .
 3. רישום ושיבוץ יסודי ועל יסודי.
 4. מעורבות בתכנון פדגוגי ואדמיניסטרטיבי.
 5. קשרי גומלין פנים וחוץ.
 6. מתערב ומעורב בכל הנושאים שאין בהם פגיעה בצנעת הפרט הווה- אומר נוגע ברשות בנושאים הקשורים לרווחה ופסיכולוגיה . כמו כן נוגע אד - הוק או באופן מתמשך בנושאים הדורשים טיפול במחלקות השונות באגף החינוך.
 7. נציג בוועדת שילוב יישובית עם גורמי משרד החינוך ומנהלי בית הספר.
מזכירה ראשית – מרגלית שמואל נאמן 09-8971151 megis@kfar-yona.org.il

תחומי אחריות מזכירה ראשית:

 1. מרכזת את משרד האגף.
 2. אחראית על ביצוע הדפסות, תיוק, תאומים.
 3. ניהול יומן פגישות עם גורמי פנים וחוץ .
 4. רישום למוסדות החינוך .
 5. מתווכת בין גורמי הרשות ובין מוסדות החינוך.
 6. מתן שירותים אד - הוק לקהל בנושאים הנוגעים לסטודנטים, הנחות ועוד.
 7. הקלדת נתוני תושבים חדשים למחשב.
 8. השתתפות בישיבות הוועדות בשעות הערב.
מנהלת מחלקת קדם יסודי - גב' ריקה מלצר טלפון: 09-8971144 rikaml@kfar-yona.org.il מזכירת גני ילדים – טל מורסיאנו 09-8971144 talm@kfar-yona.org.il מזכירת גני ילדים – ענת ראובן 09-8971144 anatr@kfar-yona.org.il

תחומי אחריות מנהלת מחלקת קדם יסודי:

 1. גני הילדים בגילאי 3-6
 2. גני חינוך מיוחד
 3. שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגני הילדים
 4. פיתוח צוות הגיל הרך
 5. בנית תוכניות בגנים והפעלתן
 6. רישום ושיבוץ ילדים בגני הילדים
מנהלת מחלקת בתי הספר היסודיים-דפנה ליכוב  טלפון: 09-8971183 dafnal@kfar-yona.org.il

תחומי אחריות מנהלת מחלקת בתי הספר היסודיים:

אחראית לגיבוש תכניות עבודה וליישום חזון החינוך היישובי. קידום יוזמות פדגוגיות וחברתיות- ערכיות בבתי הספר. ליווי מעקב ובקרה בבתי הספר היסודיים. קיום קשר שוטף עם מנהלות בתי הספר. יצירת דרכים להעלאת רמת ההישגים של התלמידים. קידום תכניות הכשרה, העשרה, הנחייה והשתלמויות של צוותי הוראה. התוויית מדיניות לחינוך היסודי היישובי. אחריות לגיבוש קריטריונים להעברה בין המוסדות. אחריות על הסייעות הכיתתיות והפרטניות, המזכירות ואבות הבית בבתי הספר. מזכירת בתי ספר יסודיים – ענת שוחט 09-8971183 anat@kfar-yona.org.il גלי שגן-רכזת החינוך המיוחד 077-5671118

תחומי אחריות:

מחלקת חינוך מיוחד מספקת מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים בגילאי 3 עד 21. בין תחומי אחריותה: קיום ועדות השמה, שיבוץ במסגרות מתאימות ומעקב אחר השתלבות התלמידים במסגרות החינוך המיוחד. מטרת החינוך המיוחד היא לקדם ולפתח את כישוריו ויכולתו של הילד/ה בעל הצרכים המיוחדים ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי וההתנהגותי, להקנות לו ידע, מיומנות והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, במטרה להקל על שילובו. המחלקה בכפר-יונה רואה את עצמה מחויבת לגישה שירותית, לשמש אוזן קשבת וכתף תומכת לכל ילד ולהוריו הבאים בשעריה. קב"ס - מר אלעד דוידוביץ 09-8971109 eladd@kfar-yona.org.il קב"ס - גב' רחל לדאני 09-8971196 rachell@kfar-yona.org.il

תחומי אחריות קב"ס:

 1. לעקוב אחר תלמידים בכדי למנוע נשירה והנשרה ע"פ חוזר מנכ"ל.
 2. אחראי על חונכות לתלמידים נזקקים ומלווה את פרויקט "ידידים" .
 3. שותף בטיפול במקבלי מלגות סטודנטים.

טלפון נייד אימייל
אסנת חכמון 
דפנה ליכוב  
ריקה מלצר 
מגי נאמן 
ענת שוחט 
ספי ברוקנר 
רחל לידני 
"up" "down"