יחידות העירייה

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד, ה' בין השעות: 13:00 - 8:30 יום ג' בין השעות: 18:30 - 16:00 הניסיון מראה כי קבלת קהל המתבצעת בתיאום מראש מאפשרת מתן שירות במסירות וביעילות, וציבור הלקוחות נהנה מזמן איכות. לכן, נבקשכם לתאם את זמן ההגעה.

מטרות האגף:

העובדים הסוציאליים הם אנשי מקצוע מיומנים אשר הוכשרו להעניק טיפול, על פי התמחויות, מיומנויות ושיטות המקובלות במקצוע העבודה הסוציאלית והשירותים החברתיים. עיסוקו של העו"ס מתמקד בטיפול פרטני, סיוע בהגדרת הבעיה לטיפול, זיהוי דרכי התמודדות, הדרכה ומתן מידע לגבי מערכות תמיכה קיימות ושימוש במשאבים קיימים בקהילה. במסגרת תפקידו, על העו"ס לקיים ביקורי בית לפי הצורך, לקיים קשר עם מוסדות חינוך, ארגונים טיפוליים ושירותים רלוונטיים בקהילה ומחוצה לה במטרה לקדם פתרון בעיות של הלקוחות. מתפקידו של העו"ס לייצג את צרכיהם המשותפים של הפונים בפני הממונים כדי לקדם פיתוח מענים הולמים על ידי קובעי המדיניות. אגף הרווחה שוקד לפתח שירותי תמיכה מקצועיים כדי לאפשר מתן טיפול נגיש ומקצועי ביחידות המתמחות על פי נושאים כפי שמתואר בקישורים הבאים:

כללי זכאות:

כל פנייה של תושב לאגף לשירותים חברתיים בכפר יונה תתבצע על פי חוק ותקנות משרד הרווחה. הפנייה תתבצע בכתב ותלווה במסמכים שידרשו, כמו אישורי הכנסה, צילום תעודת זהות, מסמכים רפואיים ומסמכים רלוונטיים אחרים. עזרה חומרית – כרוכה בהשתתפות הפונה על פי מבחן זכאות.

אינטייק:

הפונה יתקבל לראיון ראשוני על ידי עו"ס לצורך הכרות, הגדרת הבעיה, הצגת דרכי התמודדות וקביעת תוכנית טיפולית.

טלפון נייד אימייל
אלברט מור 
חיה ישראלי 
דליה גולמן 
"up" "down"