יחידות העירייה

שעות קבלת קהל: ימים א',ב,ד ו- ה' בין השעות 08.00-13.00 יום ג' 16.00-18.30 מוקד תשלומים טלפוני 24 שעות ביממה: 03-9411529 לתשלום דרך האינטרנט לחצו כאן

תפקידי האגף:

  1. גביית תשלומי המסים: ארנונה.
  2. גביית תשלומי חינוך, רווחה ותברואה.
  3. גביית אגרות והיטלי פיתוח.
  4. בדיקת אמיתות השומה של בעלי בתים פרטיים ובעלי עסקים.
  5. גביית אגרות שילוט ורישוי עסקים.

מהי ארנונה:

ארנונה היא מס המוטל על תושבי היישובים, למימון פעולתה של הרשות המקומית. חיוב הארנונה הינו שנתי ומתייחס לתקופה שבין 1 בינואר ל-31 בדצמבר של אותה שנה. חיוב הארנונה מחושב על פי שטח הנכס הבנוי במכפלת התעריף למטר רבוע (מ"ר). דמי הארנונה מהווים חלק ניכר מתקציב העירייה. הכספים הנגבים מהתושבים מושקעים בחינוך, תשתיות, ניקיון היישוב, תאורה ועוד.

טפסים להורדה:

טפסי ארנונה

קישורים:

  1. לכניסה למרכז גבייה ממוחשב לחצו כאן
  2. לכניסה לאתר משרד הפנים לחצו כאן
  3. למידע על גזברות העירייה לחצו כאן

תשלום קנסות באמצעות האינטרנט

ניתן לשלם קנסות באמצעות אתר מטרופארק בכתובת: www.metropark.co.il מענה קולי 24 שעות ביממה בטלפון 04-6961340

צו ארנונה

אישור העברת זכויות (בעלות בלשכת רישום המקרקעין -טאבו)לקבלת אישור להעברת בעלות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), יש לפעול על פי ההנחיות הבאות

טלפון נייד אימייל
ניצן מזרחי  
"up" "down"