רישוי עסקים

מנהל המחלקה: עו”ד מיטל בנאי
טלפון: 077-5671133
דוא”ל: meitalb@Kfar-yona.org.il
כתובת: בניין העירייה, שרת 4 כפר יונה
מחלקת רישוי עסקים אחראית על כך שכל עסק הנחשב עפ”י חוק רישוי עסקים התשכ”ח 1968 וצו רישוי עסקים התשנ”ה – 1995, כעסק טעון רישוי יפעל וינוהל בהתאם לחוקים לתקנות והצווים הנלווים, עם רישיון תקף ושלא יהווה מטרד כלשהו לסביבה.

תחומי אחריות המחלקה:

 1. מתן רישיון לעסק
 2. פיקוח על עסקים
 3. טיפול בתביעות כנגד בעלי עסקים שאינם עומדים בדרישות
 4. ניהול קובץ עסקים מורשים ברשות המקומית

פעילות מנהל מחלקת רישוי עסקים כמפקח על עסקים:

אחריות לבצע בקרה על עסקים ולוודא כי הם מקיימים את התנאים הבאים:

 • שמירה נאותה על הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים סביבתיים
 • בטיחות השוהים בעסק או בסביבתו
 • שמירה על בריאות הציבור וקיום תנאי תברואה על פי החוק
 • קיום דיני תכנון ובנייה ושירותי כבאות
 • איתור עסקים ללא רישיון

פעילות מנהל מחלקת רישוי עסקים במתן רישיון לעסק:

 • אחראי לקבלת בקשות למתן רישיון עסק
 • אחראי לביצוע בדיקות ראשוניות בשטח ולהגשת מפרט דרישות טכניות להשלמות נדרשות
 • אחראי לריכוז ומעקב אחר קבלת אישורים נדרשים נוספים, כמו אישור הוועדה לתכנון ובנייה, משרד הבריאות, משטרה, מכבי אש, וטרינר (בהתאם לסוג העסק) תוכנית סניטארית
 • אחראי להנפקת הרישיון (לאחר ביצוע תשלום האגרה ע”י בעל העסק), מסירתו או לחילופין מתן הסברים לאי מתן הרישיון.

קישורים לטפסים

1. תקנות רישוי עסקים
2. צו רישוי עסקים
3. בקשה לרישיון עסק מסוייג