שיבוץ גני ילדים

אנו מברכים אתכם על רישום ושיבוץ ילדכם לגני הילדים בעיר.

תהליך השיבוץ לגנים אינו תהליך לוגיסטי בלבד.
זהו תהליך המצריך חשיבה בתחומים שונים, כגון: מעוכבי רישום, ילדים ממשיכים בגן, מגדר, תאריכי לידה, אזור מגורים ומקרים חריגים (וזאת עפ”י הקריטריונים שפורסמו לכם בחוברת הרישום).

לראשונה תקבלו את שיבוץ ילדכם דרך אתר האינטרנט של העירייה.
שיבוץ גני ילדים לשנת תשע”ח

הנכם יכולים לפנות בכל שאלה למחלקת גני הילדים בטלפון: 09-8971144 .

מאחלת שנת לימודים פורייה ומוצלחת!
יעל חן
סגנית ומ”מ ראש העיר
וממונה על תיק החינוך