ככה זה התחיל
 

ככה זה התחיל

דרכו של הכפר מתחילה עם יונה פישר, יליד פולין שגדל בבלגיה והיה מתומכיו הנלהבים של ד"ר בנימין זאב הרצל. פישר נטל חלק פעיל בכמה קונגרסים ציוניים, והיה חבר הוועד הפועל הציוני ונשיא ציוני בלגיה

הודעה לציבור בדבר חישוב גודל נכסים

העירייה מתכבדת בזאת להודיע לציבור תושביה כי עד לתקופת חיוב ארנונה לחודשים יולי- אוגוסט 2014 נהגה העירייה עפ"י שיטת חיוב לפיה שטחם של הנכסים חושב כלפי מעלה או כלפי מטה, למטר השלם הקרוב: כל חלק מ"ר שאינו מגיע ל- 0.5 מ"ר, עוגל כלפי מטה, וכל חלק מ"ר מ- 0.5 ומעלה, עוגל כלפי מעלה, וזאת בהתאם לצו הארנונה של העירייה.
יובהר כי בהמשך לבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד עיריית כפר יונה, החליטה העירייה לבצע הפחתה של כלל הנכסים שמחויבים בתשלומי ארנונה לפי שיטת חישוב השטחים המתוארת לעיל, וזאת בכדי לשלול גבית ארנונה בגין שטחים שאינם קיימים בפועל ובמטרה להיטיב עם התושבים.
 ההפחתה כאמור בוצעה ע"י העירייה ברישומיה, כבר ביום 1.9.14
לאור זאת, במהלך חודשים אוגוסט 2014 ביצענו הפחתות של גדלי הנכסים כמתואר לעיל , כך שגודל הנכס יוקטן ויעמוד על המ"ר השלם הקרוב.
יובהר כי דרישות התשלום שנשלחו לתושבים בתחילת חודש ספטמבר ביחס לתקופת החיוב של ספטמבר- אוקטובר 2014, עודכנו בהתאם לגדלים החדשים לאחר ביצוע ההפחתה המתוארת לעיל.
במסגרת משלוח דרישות התשלום ביחס לתקופת החיוב הבאה, בחודשים נובמבר-דצמבר, תשלח לתושבים הודעה המעדכנת אותם בעניין ההפחתה שבוצעה.
באשר לחובות עבר שטרם נגבו, תזכה העירייה את החייבים בסכום השווה למכפלה של 0.50 מ"ר בתעריף העיקרי של הנכס לכל שנת חוב בתוספת הפרשי ריבית והצמדה.
יצוין כי העירייה פועלת לביצוע סקר נכסים מעודכן, ולכשיושלם תפעל העירייה לגביית תשלומי הארנונה לפי גודלם המדויק של הנכסים.

 

הדפסשלח לחבר
© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים