ככה זה התחיל
 

ככה זה התחיל

דרכו של הכפר מתחילה עם יונה פישר, יליד פולין שגדל בבלגיה והיה מתומכיו הנלהבים של ד"ר בנימין זאב הרצל. פישר נטל חלק פעיל בכמה קונגרסים ציוניים, והיה חבר הוועד הפועל הציוני ונשיא ציוני בלגיה

קול קורא לאיתור מועמדות כנציגות ציבור בדירקטוריון של החברה הכלכלית לפיתוח בכפר יונה

עירית כפר יונה (להלן: "העיריה") מעוניינת לאתר 2 מועמדות אשר כשירות ומתאימות להתמנות כנציגות מקרב הציבור בדירקטוריון התאגיד העירוני, החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה (להלן: "החברה"). בהתאם לקבוע בסעיף 249 א' לפקודת העיריות, ועל מנת לשמור על ייצוג הולם בין המינים, מבקשת העירייה למנות דירקטוריות (נשים).
מועמדות מתאימות יזומנו לראיון אישי בו יילקחו בחשבון, מעבר לעמידה בתנאי הסף,  שיקולים שונים באשר למידת ההתאמה של כל מועמדת למינויה, כגון היקף וטיב הניסיון של המועמדת, השכלה וכיוצב וכן התרשמות אישית. המינוי ייעשה ע"י העירייה באמצעות מועצת העיריה, לשיקול דעתה בכפוף לאישור הועדה.
• על כל מועמדת למלא טופס שאלון המצוי בתוספת לתקנות (להלן: "השאלון"); השאלון הקבוע בתוספת לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני, התשס"ו 2006)
• ניתן להוריד את השאלון באתר האינטרנט של עיריית כפר יונה בכתובת - http://www.kfar-yona.muni.il
• יש למלא בשאלון את כל הפרטים המפורטים בו ולצרף לו את כל המסמכים הנדרשים, הכל עפ"י ההוראות הקבועות בשאלון.
• מסמכים נלווים – לצורך הגשת מועמדות, ובנוסף למסמכים הנדרשים ע"י השאלון יגיש כל מועמד בנפרד מסמך מרכז של קורות חיים וצילום ת.ז. כולל ספח הכתובת הרשומה. 
ניתן לצרף כל מסמך שיש בו כדי לתמוך בהתאמת המועמדת למינוי, לרבות המלצות.
• את כל המסמכים יש להעביר במייל או במסירה אישית לפי הפרטים הר"מ.
• במסירה ידנית: למשרדי העירייה לידי מנכ"ל העירייה ברחוב שרת 4 קומה שנייה.  בימים א' – ה', בין השעות 08:00-15:00 במעטפה סגורה עליה יצוין: "מועמדות לכהונה נציגים מקרב הציבור בחברה הכלכלית" ומספר תעודת הזהות של המועמד.
• ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 15.8.2017 מסמכים אשר לא יגיעו עד למועד הנקוב לעיל – לא יובאו לבחינה.
שאלון  שאלון
קול קורא  קול קורא
הדפסשלח לחבר
© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים