ככה זה התחיל
 

ככה זה התחיל

דרכו של הכפר מתחילה עם יונה פישר, יליד פולין שגדל בבלגיה והיה מתומכיו הנלהבים של ד"ר בנימין זאב הרצל. פישר נטל חלק פעיל בכמה קונגרסים ציוניים, והיה חבר הוועד הפועל הציוני ונשיא ציוני בלגיה

מעבר קנס עירוני לקנס ברירת משפט

אנו מבקשים לעדכן כי כתוצאה משינוי בחקיקה הארצית, יהיו מעתה כל הקנסות הניתנים על ידי הפקחים העירוניים, קנסות של ברירות משפט

תושבים יקרים,
אנו מבקשים לעדכן כי כתוצאה משינוי בחקיקה הארצית, יהיו מעתה כל הקנסות הניתנים על ידי הפקחים העירוניים, קנסות של ברירות משפט.
מהיום תושב המקבל קנס, יבחר האם לשלם את הקנס בתוך 90 ימים או לבקש להישפט על העבירה בבית המשפט לעניינים מקומיים בנתניה.
בקשות להישפט יש להגיש עד למועד הקבוע לתשלום הקנס, למחלקת הפיקוח העירוני בעירייה, ברחוב רמב"ם 7, כפר יונה.
אם בתוך 90 ימים לא ישולם הקנס ולא תתקבל בקשה להישפט על העבירה, יעבור הקנס לגביה ועשויים להתווסף עליו תשלומי פיגורים.
ניתן להגיש בקשות לביטול הודעת תשלום קנס, מהעילות הקבועות בחוק, בתוך 30 ימים מועד קבלת הקנס.
בבקשה לביטול הקנס, יש לפרט את הנימוקים לביטול ולצרף מסמכים לאימות הטענות. הבקשה תוגש בדואר רשום למחלקת הפיקוח העירוני.
במידה שהוגשה בקשה לביטול קנס, לא תוגש במקביל בקשה להישפט, אלא בתוך 30 ימים ממועד קבלת החלטת התובע העירוני בכתב בבקשה.

      מחלקת הפיקוח העירוני
          עיריית כפר יונה

מעבר קנס  מעבר קנס
הדפסשלח לחבר
© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים