מנכ"ל העירייה

מנכ"ל העירייה: דני לוין        
דוא"ל: dany@kfar-yona.org.il                                                  
כתובת:  בניין העירייה, רחוב שרת 1 כפר יונה.

עוזרת מנכ"ל: אסנת טל
טלפון: 077-5671122    
דוא"ל: osnatt@kfar-yona.org.il       

מנכ"ל העירייה אחראי  על המנהל הכללי במועצה: הוא מנהל את משאבי האנוש של המועצה ואחראי על הדאגה לרווחת העובדים ולקידומם. כמו כן, הוא שותף מלא בקבלת ההחלטות המתוות את מדיניות המועצה, מבצע מעקב אחר ביצוע החלטות ראש המועצה, המליאה והוועדות השונות, וכן על ליווי ארגוני של ישיבות המועצה וועדות המועצה. מזכיר המועצה אחראי גם על ניהול מערך השירותים שמפעילה המועצה.

 
סמכויות  מנכ"ל העירייה:

*מנהל משאבי האנוש של המועצה, כולל הטיפול בשכרם, רווחתם קידומם, גיוסם ויציאתם להשתלמויות של העובדים.

*מרכז פעילות ועדות המועצה: מליאה, הנהלה, מכרזים, כוח אדם, ועדת הנצחה וועדת שמות.

*מנהל את  ישיבות מנהלי המחלקות ואמון על תפעול המחלקות.

*אחראי על נושאי הביטוח של המועצה.

*אמון על קביעת נהלי עבודה.

*מרכז תחום המחשוב  בכל מוסדות המועצה, בכללם מוסדות החינוך .

*אחראי על  דוברות  המועצה.

*מנהל את הליך הבחירות לכנסת ולרשות המקומית  ביישוב.

 

 
 
 

© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים