גזברות

גזבר המועצה: יחזקאל יחזקאל                                                                           
טלפון: 09-8971122                                
פקס: 09-8971123  
דוא"ל: hezi@kfar-yona.org.il                                                                     
כתובת: בניין המועצה המקומית, רחוב שרת 1 כפר יונה

מזכירת מחלקה: אמיליה  ג'נח

גזבר המועצה אמון על הניהול הכספי של המועצה. כפועל יוצא מכך אחראים ראש הרשות והגזבר, בחתימה משותפת, על כל המסמכים הכספיים המחייבים את הרשות. גזבר המועצה הינו תפקיד סטטוטורי – מינויו נעשה על פי חוק הרשויות המקומיות. על הגזבר לנהל את כספי הרשות  בצורה מאוזנת, תוך הקפדה על ניהול תקין בהתאם לחוקים ולתקנות.

הניהול הכספי של המועצה המקומית כפר יונה מנוהל בצורה מיטבית  ומעניק למועצה איתנות כלכלית. המועצה נמצאת באיזון תקציבי מזה שלוש שנים, וקיבלה פרס על  ניהול כספי תקין והוגדרה על ידי משרד הפנים כרשות איתנה. בהחלטת משרד הפנים נקבע כי  הניהול הכספי של המועצה תקין, שיעור הגרעון השוטף אינו עולה על אחוז אחד,  שיעור  גביית הארנונה והמים גבוה והוצאות השכר במועצה אינן עולות על שלושים אחוז מתקציב המועצה. רשויות מקומיות איתנות זכאיות להקלות רבות  במסגרת דיווח על פעילויות הרשות למשרד הפנים, וכן בקבלת אישורים מוקדמים של משרד הפנים הנדרשים לחלק מפעילות הרשות.

תפקידי הגזבר:

• ייעוץ בגיבוש והתווית מדיניותה הכלכלית של המועצה.
• הכנת תקציב המועצה לאחר בחינת כל המשאבים והצרכים, לאישור הנהלת ומליאת המועצה.
• קשר עם משרדי הממשלה לשם קבלת כל הכספים המגיעים לרשות על פי חוק.
• מעקב, פיקוח ומתן דיווח שוטף על ביצוע התקציב בפועל.
• אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של מחלקות הנהלת חשבונות ושכר וגבייה.
• אחריות על ההתקשרויות החוזיות של המועצה.
• איתור והשגת מקורות מימון חיצוניים ממשרדי הממשלה, מגופים ומקרנות.
• גיבוש הצעות להרחבת מקורות ההכנסה והמימון של המועצה.

 צו הארנונה לשנת 2015

הדפסשלח לחבר
© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים