האגף לשרותים חברתיים

‏‏מנהל האגף :  אלברט מור                                             
מספר טלפון: 09-8971154
מספר פקס: 09-8971164 
דוא"ל: daliag@kfar-yona.org.il
כתובת: רח' הרצל 13 כפר יונה      

מזכירת האגף:  דליה גולדמן

שעות קבלת קהל:
ימים א', ב', ד, ה'  בין השעות:  13:00 - 8:30
יום ג'                 בין השעות: 18:30 - 16:00

הניסיון מראה כי קבלת קהל המתבצעת בתיאום מראש מאפשרת מתן שירות במסירות וביעילות, וציבור הלקוחות נהנה מזמן איכות. לכן, נבקשכם לתאם את זמן ההגעה.

מטרות  האגף:
העובדים הסוציאליים הם אנשי מקצוע מיומנים אשר הוכשרו להעניק טיפול, על פי התמחויות, מיומנויות ושיטות המקובלות במקצוע העבודה הסוציאלית והשירותים החברתיים.
עיסוקו של העו"ס מתמקד בטיפול פרטני, סיוע בהגדרת הבעיה לטיפול, זיהוי דרכי התמודדות, הדרכה ומתן מידע לגבי מערכות תמיכה קיימות ושימוש במשאבים קיימים בקהילה.  במסגרת תפקידו, על העו"ס לקיים ביקורי בית לפי הצורך, לקיים קשר עם מוסדות חינוך, ארגונים טיפוליים ושירותים רלוונטיים בקהילה ומחוצה לה במטרה לקדם פתרון בעיות של הלקוחות. מתפקידו של העו"ס לייצג את צרכיהם המשותפים של הפונים בפני הממונים כדי לקדם פיתוח מענים הולמים על ידי קובעי המדיניות.
 אגף הרווחה שוקד לפתח שירותי תמיכה מקצועיים כדי לאפשר מתן טיפול נגיש ומקצועי    
 ביחידות המתמחות על פי נושאים כפי שמתואר בקישורים הבאים:


כללי זכאות:
כל פנייה של תושב לאגף לשירותים חברתיים בכפר יונה תתבצע על פי חוק ותקנות משרד הרווחה. הפנייה תתבצע בכתב ותלווה במסמכים שידרשו, כמו אישורי הכנסה, צילום תעודת זהות, מסמכים רפואיים ומסמכים רלוונטיים אחרים.
עזרה חומרית – כרוכה בהשתתפות הפונה על פי מבחן זכאות.

 

אינטייק:
הפונה יתקבל לראיון ראשוני על ידי עו"ס לצורך הכרות, הגדרת הבעיה, הצגת דרכי התמודדות וקביעת תוכנית טיפולית.

טפסים:
1. טופס פנייה והצהרה – בקשה לקבלת עזרה מכל סוג.
2. טופס ויתור סודיות – טופס בו מאשר הפונה לעו"ס לקבלת מידע מכל מקור 

 

צוות עובדי האגף לשירותים חברתיים

מיוחידים בשרון

טיפול בהתמכרויות

טיפול בילדים וגיל הרך

טיפול בפרט ובמשפחה

עבודה קהילתית

קליטת עליה

שירותים לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים

שירותים לקשיש

התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי

טפסים

© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים