הנדסה

 

אגף הנדסה

 

 

מהנדס העיר: מהנדס שלום רוזנברג                                          
טלפון: 09-8971125                                      
פקס: 153-9-8971125 
דוא"ל:
handasa1@kfar-yona.org.il 
    

מנהלת מחלקת תשתיות: מהנדסת מלי שדה
טלפון: 09-8971189 
פקס: 153-9-8971189
דוא"ל:
handasa1@kfar-yona.org.il    
                                   

עוזר מהנדס: ארז צאיג 
טלפון: 09-8971138 
פקס: 153-9-8971138
דוא"ל:
handasa1@kfar-yona.org.il     
                                            

מזכירת האגף: גב' עירית מייארא

טלפון: 09-8971125                                      
פקס: 153-9-8971125 

כתובת: בניין העירייה , רחוב שרת 1 כפר יונה
שעות קבלת קהל:

ימים א', ב', ד, ה'  בין השעות:  13:00 - 8:30

יום ג' 16:00-18:30 ובמועדים אחרים .

שעות קבלת קהל אצל מהנדס העיר בימי ג' בשעות 16:00-18:30 בתיאום טלפוני מראש.

 

 

מהנדס העיר הינו הסמכות המקצועית בתחום הפיזי והאורבאני. אגף ההנדסה, בניהול מהנדס הרשות, מטפל בפיתוח היישוב ושוקד על היערכות לפיתוח היישוב בשנים הבאות, תוך כדי שמירת עקרונות הפיתוח האורבאני בהתאם לעקרונות התכנון המאפיינים את כפר יונה במטרה לשמר את אופי היישוב, איכויותיו ויתרונותיו,  ולהוביל את החזון העירוני כעיר וָאֶם עם שירותים מלאים לתושב (חינוך, תחבורה, תעסוקה, תרבות, פנאי וכו') וקשרים הדוקים למרחב האורבני העוטף את העיר.

 

 

מהנדס העיר וצוותו עוסקים בתחומים הבאים:

*  תכנון עיר, טיפול וקידום התכנון האורבאני של העירייה באמצעות תב"עות (תוכניות בנין עיר) לקידום     פיתוח היישוב.

*  ניהול, תיאום, תכנון ופיקוח על הבנייה הציבורית (בתי ספר, גני  ילדים, מעונות יום וכו')

*  ניהול, תיאום, תכנון ופיקוח על עבודות התשתית (כבישים, מדרכות, מים, ביוב, תיעול וכו')

*  תיאום ואישור עבודות קבלני חוץ (בזק, הוט, חב' חשמל וכו')

*  טיפול בהסדרי תנועה

*  הנגשת המרחב הציבורי

*  בחינת בקשות להיתרי בניה, תשריטים לצורך רישום איחוד ו/או חלוקה של מקרקעין וכו'

*  מספור בתים.

 

  

 

בקשות לסימון חניית נכים
בבקשות אלה יש למלא אחר ההנחיות בטופס המצ"ב
טופס הוראות

 

 

אתרים שימושיים:

אתר govmap:  http://www.govmap.gov.il/

אתר הועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים: http://www.sharonim.co.il/

אתר מנהל התכנון – שער המידע לרישוי ולבנייה: http://bonim.pnim.gov.il/Pages/homepage.aspx

 

 

טפסים להורדה

 

בקשה לפתור מממ"ד

טופס בקשה לוועדת תמרור

 

 

© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים