החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

מנכ"ל החברה:  בני סעד      
טלפון: 09-8971185               
פקס: 153-9-8971185                       
דוא"ל: beni_s@kfar-yona.org.il                                              
כתובת: הרצל 9 (חניון הקניון) כפר יונה

מזכירות החברה הכלכלית
טלפון: 09-8971150
פקס: 153-9-8971150

דוא"ל: hakal1@kfar-yona.org.il

 

מטרות החברה הכלכלית:

-  לפתח את התעשייה, המלאכה, המסחר והמגורים בתחום העירייה.
-  ליזום, לפתח לבנות, ולנהל נכסים עירוניים ופרויקטים לרווחת תושבי העירייה, לרבות פרויקטים בתחום התיירות,  נופש, בנייה, בידור, אומנות, ספורט, חינוך תרבות ורווחה.
-  לפתח מקורות תעסוקה לתושבי העירייה.
-  לבצע פעולות שמירה, אבטחה ובטחון בתחום העירייה.

חברי דירקטוריון החברה: 

 

שם

תפקיד

אפי דרעי ראש העיר
יעל חן נחמן סגנית ומ"מ ראש העיר
ליהי איינס חברת מועצה
מיטל יצחקי טולדנו חברת מועצה
ירון חדוות חבר מועצה
יחזקאל יחזקאל  גזבר המועצה
דני לוין מזכיר המועצה
שלום רוזנברג מהנדס המועצה
רמי מראלי נציג ציבור
חדווה וינרסקי פרץ נציגת ציבור
ישראלה רוזן

נציגת ציבור       

 

 

 

מכרזים

תקנון החברה הכלכלית

שכונת שרונה

מצגת פעילות החברה הכלכלית

תמונות פרוייקטים בביצוע החברה הכלכלית

פרוטוקולים מישיבות הדירקטוריון

פרוטוקול ועדת כספים

פרוטוקולים של ועדת מכרזים

דוחות כספיים

תכניות עבודה בחברה הכלכלית

שכונת יפה נוף

פרוטוקולים דריקטוריון 2016

פרוטוקולים דריקטוריון 2015

© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים