האגף לשירותים עירוניים

מנהל האגף: אבר אלון                                       
מספר טלפון: 09-8971141 
מספר פקס: 09-8971139, 15398971177
כתובת דוא"ל:  alone@kfar-yona.org.il              
כתובת האגף: רחוב שרת 1 כפר יונה בניין המועצה.

מזכירת האגף: נעמי לוי

מנהל האגף לשירותים עירוניים אחראי על פיתוח תפיסה מערכתית כוללת לתכנון וניהול בפועל של האגף לשירותים עירוניים הכולל אחזקה  ושיפור חזות היישוב.

מנהל האגף אמון  על :
תשתיות , תכסית ומבני ציבור :
-אחזקת מדרכות וכבישים כולל : ביצוע עצמי של  תיקוני כביש ומדרכות קלים , והפעלת קבלן לביצוע 
 תיקונים מורכבים.
-אחזקה שוטפת של חשמל : אחזקה שוטפת של מאור רחובות ותיקוני חשמל במבני ציבור וחינוך
 באמצעות קבלן חשמל.
-אחזקת שוטפת של מוסדות החינוך : טיפול בתקלות שבר במבנים ששרתי בית הספר  אינם יכולים לתת
 להם מענה , ביצוע שיפוצי קיץ בהתאם להנחיות ולסכום עם מהנדס המועצה.
-אחזקת מבני ציבור:  ביצוע תקלות שבר ועבודות שיפוץ למניעת תקלות במבנים . 

אחזקת הגינון:
-אחריות ישירה וכוללת לאחזקה הגינות , איי התנועה , השטחים הפתוחים והעצים ברחבי 
 הישוב.
-אחריות על כתיבת המכרז לבחירת קבלן אחזקה לגינון ולפיקוח על עבודת הקבלן בהתאם 
 לחוזה.
-אחריות ישירה  לאחזקת  הגינון ביישוב שתהה מטופחת ונאה. 

איכות הסביבה:
-פינוי אשפה וגזם.
-ניקיון רחובות ושטחים ציבוריים.
- טיאוט כבישים ומדרכות.
-הדברת  עשביה, יתושים  ומכרסמים.
-וטרינריה - הודעות על חיסונים, שוטטות , נשיכות.
-טיפול במפגעים.
-תכנון ויישום חינוך סביבתי.
-תברואה.

פיקוח עירוני:
-שמירה על איכות הסביבה (פיקוח על מפגעים, פיקוח על בעלי חיים , רוכלות ).
-פיקוח על שילוט.
-פיקוח על עסקים.
-איתור התחברות לא חוקית לרשת המים.
-מעקב אחר שינויים פיזיים בשטחים פתוחים .
-מניעת כריית אדמה וגניבת חול.

מוקד עירוני:
-אחראי לטיפול בתקלות שבתחום אחריותו  ולמתן שירות אדיב , מקצועי ומהיר .
-אחראי למעקב ובקרה על כל הפניות הנכנסות למוקד.
-אחראי לקיום דיוני מעקב תקופתיים לתקלות שבתחום אחריותו.
-אחראי להכנת החומר לדיוני מעקב תקופתיים של כל האגפים במועצה לפי דרישה.

 רישוי עסקים:
-אחראי לדאוג לכך שכל עסק, הנחשב עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 וצו רישוי עסקים
  התשנ"ה  1995, כעסק טעון רישוי יפעל וינוהל בהתאם לחוקים לתקנות והצווים הנלווים, עם רישיון 
  תקף ושלא יהווה מטרד כלשהו לסביבה.
-אחראי על מעקב וטיפול  בעסקים שנדרשים לחדש רישיון ואו שאינם עומדים בתנאי הרישיון שניתן 
 להם.


 

הדפסשלח לחבר
© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים