חינוך קדם יסודי

"הדואג לעונה - יזרע חיטה, הדואג לשנים ייטע עצים ואילו הדואג לדורות - יחנך"

28 גני ילדים פעילים בישוב בשנת הלימודים תשס"ח מהם:
37 גני ילדים ממלכתיים. 
4 גני ילדים ממלכתיים דתיים.
6 גנים בזרם המוכר שאינו רשמי { 4 חרדי, 2פרטי}.
2 גני חינוך מיוחד.

תנופת הפיתוח וההגירה המואצת לישוב  משפיעה  גם על תנופת העשייה המגוונת במערכת החינוך בכלל ובחינוך הקדם יסודי בפרט. זאת על רקע מדיניות הרשות המקומית הגורסת שיש להשקיע את המרב ואת המיטב בחינוך הקדם יסודי.

הישגי מערכת החינוך הקדם יסודי נזקפים לזכותם של העוסקים במלאכה, אשר אומנותם היא אמונתם. עבודה משותפת ומתואמת בין מפקחות גני הילדים, הצוות הבין מקצועי הצוות הפרא רפואי ורשות החינוך המקומית מניבה פרות מתוקים.

המטרות והיעדים נקבעו בהתאם למאפייני היישוב וצרכיו, כך גם ההשקעה התקציבית ממקורות פנימיים וחיצוניים.

אנו מאמינים כי שקידה על טיפוח התלמיד הצעיר בראשית דרכו במערכת החינוך וטיפוח סביבה לימודית חדשנית בהתאם לדגלים שהניף משרד החינוך - הדגלים  הלאומיים בצד בדגלים הלוקאליים והקניית הידע הבסיסי, יבטיחו השתלבות טובה של התלמיד הצעיר בחינוך היסודי ואילך למען עתיד מדינת ישראל.

מרכז העשרה לגיל הרך:
המרכז פועל מזה 11 שנים ברציפות בשני תחומי דעת:
מוקד ראשון - יוצר מפגש בלתי אמצעי בין ילדי הגנים לבין יצירותיהם של אומנים מהארץ ומהעולם בצורה חווייתית מעשירה. ילדי הגנים נחשפים לשפת האומנות הפלסטית מועשרים רגשית ורוחנית.
במוקד השני - תנועה בגיל הרך (חינוך גופני), שוקדים על פעילות גופנית לפיתוח חגורת הכתפיים, הקניית מושגי מרחב, חשבון, טיפוח סובלנות ואסרטיביות, הכרת אברי הגוף, גוונים ומושגי יסוד אחרים.
בתחום האומנות עוסקים השנה בתערוכה "והגדת לבנך ברוח הזמן" סמלים ומוטיבים ביהדות ובציונות.

 רשימת גני הילדים

© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים