חברי הדירקטוריון

סתיו יגאל

יו"ר דירקטוריון

רייס רונן

יו"ר ועדת כספים

פוקס אריק

יו"ר ועדת כוח אדם

קורץ ישראל

יו"ר ועדת שיווק

רז שחר

חבר דירקטוריון

פרובר מיטל

חברת דירקטוריון

יעקובזון יגאל

חבר דירקטוריון

וייס לימור

חברת דירקטוריון

בר- זוהר עידית

חברת דירקטוריון

פייט איריס

חברת דירקטורין

טימור מוטי

חבר דירקטוריון
בניית אתרים