חזון ומטרה

חזון 'עיר ללא אלימות'
יצירת אקלים עירוני שמקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, משא ומתן ושמירה על זכויות אדם, ומאידך מוקיע עבירה על החוק, הפרת זכויות אדם ושימוש בכוח לא לגיטימי, מכל סוג שהוא.
 
מטרת התכנית
התמודדות מערכתית ברמה העירונית עם תופעות שונות של אלימות ובהן: אלימות במשפחה, אלימות בכבישים, אלימות בקרב מתבגרים, אלימות בבתי ספר ואלימות עבריינית; זאת תוך זיהוי מכנים משותפים ומתן פתרונות לכל אחת מהתופעות . תהליך זה מתבצע תוך גיוס כל המערכות המתמודדות עם הנושא (חינוך, רווחה, משטרה, בריאות) ויצירת שיתוף פעולה בין הגורמים השונים במטרה לפתור את בעיות האלימות בעיר, זאת באמצעות הקמת מערך עירוני מקיף, מתואם ואפקטיבי בראשות ראש הרשות ובשותפות רחבה ככל שניתן לצורך הגברת הביטחון האישי, צמצום אירועי האלימות ויצירת שיפור דרמטי באיכות החיים.
 
יעדים:
* צמצום הדרגתי ומשמעותי של תופעות האלימות בעיר לסוגיהן השונים.
* הגברת תחושת הביטחון האישי והמוגנות של תושבי היישוב.
* ייסוד תשתית עירונית לטיפול ומניעת בעיות האלימות במהלך 3 השנים הראשונות.
* פיתוח מודל להתמודדות עירונית יעילה עם אלימות מסוגים שונים ועבריינות.
* ארגון, תיאום, אינטגרציה ועשיית סדר בין כלל הפעולות וכלל הפועלים ביישוב בנושא.
 
 
השיטה
הכנת תכנית רב-שנתית באמצעות צוותים המורכבים מאנשי מקצוע במגזרים השונים. במסגרת התכנית יתבצע מיפוי של הבעיה, יאותרו גורמי סיכון ויוגדרו דרכי איתור, אבחון, טיפול ומניעה. התכנית תהיה רב-תחומית ותכלול את כל המרכיבים שעשויים לתרום לצמצום הבעיה לרבות, שירותי חינוך, שירותי אכיפה, שירותי רווחה, תכניות לשעות הפנאי וכיו"ב.
 
ייחוד התכנית
תכנית 'עיר ללא אלימות' היא מודל עבודה חדשני להתמודדות עם כלל סוגי האלימות בישוב ברמה עירונית – מערכתית. התכנית מבוססת על התמודדות מערכתית ברמה עירונית עם תופעות שונות של אלימות ובכללן אלימות במשפחה, אלימות בכבישים, אלימות בקרב מתבגרים, אלימות בבתי ספר ואלימות עבריינית, תוך זיהוי מכנים משותפים ובניית פתרונות לתופעות השונות, שיתוף פעולה בין גורמים מהמגזרים השונים, וגיוס כל המערכות המתמודדות עם הנושא (חינוך, רווחה, משטרה, בריאות) במטרה לפתור את בעיות האלימות בעיר. קהל היעד הוא המגיבים החברתיים לאלימות ולא הגורמים האלימים עצמם ובניגוד למקובל, אינה מתמקדת בתחום אחד של פעילות (למשל: אלכוהול), או בסוג אחד של אוכלוסייה (למשל: נוער).
 
 
 
© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים