מבנה ארגוני - ארצי ויישובי

תכנית 'עיר ללא אלימות' פועלת מתוקף החלטת ועדת השרים למאבק באלימות אשר בראשה עומד השר לביטחון הפנים. התכנית הלאומית מופעלת ברמה הארצית באמצעות שלושה מנגנונים:
ועדת השרים למאבק באלימות המורכבת משרי הממשלה של המשרדים השונים השותפים לתכנית.
ועדת היגוי לאומית אשר חברים בה המנהלים הכלליים ואנשי המקצוע של המשרדים הממשלתיים השונים ונציגי הקרן לידידות, השותפה לתכנית.  
המטה המקצועי הארצי שתכליתו לפקח על הפעילות בערים, יצירת החיבור וממשקי העבודה בין הערים למשרדי הממשלה והעלאת הנושאים מהשטח אל המשרדים השונים.
 
תכנית עיר ללא אלימות דוגלת בשיתוף פעולה מלא בין משרדי הממשלה השונים ומאמינה כי זהו תנאי הכרחי להצלחת התכנית. משרדי הממשלה שותפים מלאים לכלל ההחלטות שמתקבלות ומתבצעות בערים.
 
ועדת השרים למאבק באלימות - יו"ר: השר לביטחון הפנים
בעקבות ריבוי מקרי האלימות וחומרתם, החליטה ממשלת ישראל בישיבתה מיום 5 ביוני 2005 ,יום א', כ"ז באייר התשס"ה (ישיבה 113 של הממשלה ה-30) על הקמת ועדה ממשלתית למאבק באלימות. ההחלטה לאשר את סיכום ראש הממשלה והנחיותיו לעניין המאבק באלימות בחברה הישראלית התקבלה ע"י חברי הממשלה פה אחד. ועדת השרים למאבק באלימות בראשות השר לביטחון הפנים, פועלת  לגיבוש תכנית לאומית כוללת למאבק בתופעת האלימות בחברה הישראלית, תכנית מורכבת ורב-ממדית הנוגעת לכל תחומי החיים של אזרחי ישראל.
 
מטרות הוועדה:
לצמצם את היקף תופעות האלימות השונות, תוך מציאת פתרונות אשר מביאים בחשבון את כלל הגורמים המתערבים ואת כלל סוגי האלימות. הוועדה מתכנסת 3-4 פעמים בשנה ומובאות לאישורה סוגיות לאומיות הקשורות לתכנית 'עיר ללא אלימות',  אישור הצעות מחליטים, אישור מדיניות, פיתוח מודלים חדשים והפעלת תכניות ניסיוניות.
 
הרכב ועדת השרים:
השר לביטחון הפנים - יושב-ראש
שר החינוך
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
שר האוצר
השר להגנת הסביבה
סגן שר הבריאות
שר המשפטים
השרה לקליטת העלייה
שר הרווחה והשירותים החברתיים
שר התיירות
השר לשירותי דת
סגנית השר לענייני גמלאים

ועדת היגוי לאומית - יו"ר: מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים
בוועדת ההיגוי הלאומית משתתפים נציגי משרדי הממשלה והרשויות המפעילות השותפות לתכנית: משטרת ישראל, משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד רה"מ, משרד האוצר, משרד התיירות, המשרד לקליטת העלייה וכן גופים ממשלתיים נוספים כדוגמת: הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, החברה למתנ"סים. לוועדה צורפו נציגי הקרן לידידות, הקרן המרכזית השותפה במימון התכנית ואנשי אקדמיה מובילים בתחום. בראש הוועדה יושב מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים.
 
פעילות הוועדה וסמכויותיה:
- שותפות הגורמים בפיתוח וגיבוש התכנית
- שותפות במימון התכנית
- מעקב ובקרה אחר ביצוע ותפוקות
- בחינת סוגיות הקשורות בהטמעת התכנית

מטה מקצועי ארצי - מנהל התכנית: דני שחר
להפעלת התכנית הוחלט להקים מטה מקצועי ארצי אשר יתמוך, ינחה וילווה את היישובים במימוש והוצאה לפועל של התכנית. המטה המקצועי מתווך בין הרמה המקומית לארצית, מסייע ומלווה את הרשויות בכינוס הוועדות והפעלת התכניות בערים. המטה משמש כגורם מתווך בהעלאת נושאים על סדר היום הציבורי של ממשלת ישראל באמצעות ועדת ההיגוי הלאומית וועדת השרים וימשיך ללוות, לייעץ ולסייע בכל הקשור למימוש התכנית ברחבי הארץ.
 
 מטה יישובי מקצועי - יו"ר אפרים {אפי} דרעי

© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים