מטה "עיר ללא אלימות" יישובי

מטה 'עיר ללא אלימות' יישובי
 
לצורך הפעלת התכנית ברשות המקומית, הוקמו שני פורומים מרכזיים אשר ינהלו, יפעילו וידריכו את התכנית מול הגורמים ברשות.
תפקידי ועדת ההיגוי המקומית:
>> קביעת מדיניות, עקרונות ודגשים להפעלת התוכנית ברשות
>> תמיכה וגיבוי לתהליך
>> קביעת סדרי העדיפות
>> הובלה וליווי התהליך
>> עדכון ודיווח ההמלצות של הוועדות המקצועיות
>> אישור תכניות לביצוע לקראת העברתן לאישור ברמה הארצית
>> מעקב ובקרה
 
הפורום מתכנס אחת לחודשיים בשנה הראשונה ולאחר מכן, אחת לארבעה חודשים. יתקיימו ישיבות נוספות במידת הצורך ובהתאם להחלטת ראש הרשות .
פורום ראשון:  מטה 'עיר ללא אלימות' ישובי
המטה יתכנס אחת לחודש לפחות במשרדו של ראש הרשות ויהווה את הוועדה האופרטיבית שתנהל את תכנית 'עיר ללא אלימות' ברשות המקומית. ראש הרשות המקומית יעמוד בראש המטה, אשר יורכב מבעלי התפקידים הבאים:
 
 •  מזכיר המועצה
  מפקד תחנת המשטרה 
 • ראש מינהל/תחום חינוך 
 • ראש מינהל/תחום רווחה 
 • שוטר קהילתי
  מנהל המתנ"ס/התחום הבלתי פורמאלי
 • דובר הרשות המקומית
 • מנהל התכנית היישובי 
  מנהל יחידת הפיקוח היישובי
  רכז הנוער היישובי

 

תפקידי המטה היישובי:
>> ניהול בפועל של התוכנית.
>> ליווי שוטף וצמוד של תהליכי העבודה המתקיימים ברשות.
>> כינוס הפורומים השונים.
>> סנכרון בין הגופים השונים הפועלים ברשות.
>> זיהוי בעיות ותקלות וטיפול בהן ברמה הארצית וברמה המקומית.

 
מטה התכנית היישובי ייפגש בתדירות של אחת לחודשיים לפחות בלשכת ראש המועצה.
 
 
 
 
 
 
© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים