הוועדות המקצועיות

הוועדות המקצועיות
 
ארבע ועדות מקצועיות הוקמו ברמה המקומית ועוסקות בתחומי הפעילות השונים הנוגעים להתמודדות עם האלימות ברשות המקומית בהתאם למודל. כל קבוצה מקצועית תתייחס בעבודתה לתכנים הבאים: מיפוי, המלצות לפעולה וסדרי עדיפויות.
 
בכל קבוצה ישתתפו נציגי כלל הגופים הפועלים בעיר בנושא ההתמודדות עם האלימות. בוועדות המקצועיות ייקחו חלק מפקחים מחוזיים של משרדי הממשלה השונים וכן נציגי כל גוף רלוונטי נוסף.
 
הוועדות המקצועיות:
ועדת אכיפה (בראשות מפקד תחנת המשטרה)
ועדת חינוך פורמאלי (בראשות ראש מינהל חינוך)
ועדת פנאי - חינוך בלתי פורמאלי (בראשות מנהל תחום הפנאי או יח' הנוער)
ועדת רווחה וטיפול (בראשות ראש מינהל הרווחה)
ועדת ההקשר העירוני הרחב להתמודדות עם אלימות (בראשות מנכ"ל) -  ועדת ההקשר העירוני הרחב הינה חלק ממטה 'עיר ללא אלימות' יישובי.
 
תפקידי הוועדות המקצועיות:
מיפוי תמונת המצב בתחום הפעילות (זירות, מוקדים, בעיות)
מיפוי תכניות ופעולות קיימות
זיהוי צרכים ובעיות
בניית התכנית העירונית בתחום הפעילות
קביעת סדרי עדיפות לפעילות
קביעת שיטת העבודה בתחום
ליווי ומעקב אחר התקדמות הפעילות בתחום
עדכון של התוכנית והתאמתה עפ"י צרכים
פתרון בעיות וקשיים בתחום הפעילות
הוועדות הן שלוחה של ועדת ההיגוי העירונית
 
המשתתפים בוועדות המקצועיות:
 
ועדת אכיפה – יו'ר: מפקד התחנה/המרחב, נציגים: משטרה: ראשי המשרדים, רשות: מנכ"ל הרשות המקומית ממונה אכיפה, קב"ט, מנהל הפיקוח, מנהל המוקד, מנהלי יחידות אכיפה אזרחיות, נציג סיירת הורים, נציג חינוך, נציג רווחה, לשכה משפטית, הנדסה, איכות סביבה ונציגי ציבור.
 
ועדת חינוך פורמאלי – יו"ר: ראש מינהל החינוך, נציגים: רשות: נציגי – שפ"ח, מנהלי בתי ספר, ממונה על הגנים, יועצות חינוכיות, קב"ס, קידום נוער, יחידת הנוער, נציגי רווחה, נציגי וועדי הורים, משרד החינוך – נציגים (מדריכי אח"מ ומפקחים), משטרה: קצין הנוער ורמק"מ.
 
ועדת פנאי (חינוך בלתי פורמאלי) – יו"ר: מנהל תחום הפנאי ברשות, נציגים: רשות: מנהלי השירותים הבלתי פורמאליים, נציג מערכת החינוך הפורמאלית, נציג הורים, נציג מועצות נוער, נציגי תנועות נוער, מתאם הרשות למלחמה בסמים, משטרה: רמק"מ וקצין הנוער.
 
ועדת רווחה – יו"ר: מנהל אגף/מחלקת הרווחה, נציגים: רשות: מנהלי השירותים בתחום האלימות, פקידי סעד, שרותי מבחן, נציגי מערכת הבריאות, נציגי הקליטה, נציגי עמותות וארגונים בתחום, נציג חינוך פורמאלי,  משטרה: קצין חקירות ואלמ"ב
 
תדירות התכנסות הוועדות
הוועדות המקצועיות מתכנסות לפי הצורך, ובהתאם להנחיית המטה המקצועי הארצי.

© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים