דבר מנהלת התוכנית

מנהלת התוכנית: אדרי בן אברהם
פרטי התקשרות:
טלפון:054-6626733    
במשרד: 077-5671103 
מייל: adrib@kfar-yona.org.il    

תכנית " עיר ללא אלימות " נבחרה לשמש כתכנית הדגל של ממשלת ישראל והמשרד לביטחון
פנים ומטרתה , להגביר את תחושת הביטחון האישי של התושבים באמצעות מערך מתואם
ואפקטיבי המובל ע"י ראש הרשות המקומית והפועל לחיבור כלל המאמצים האזרחיים
והמשטרתיים בתחום ההתמודדות עם התנהגות אנטי חברתית , אלימות , עבריינות ופשיעה.
בחודש אפריל 2013 תכנס תכנית "עיר ללא אלימות " , המופעלת ביישוב , לשנת פעילותה הרביעית.
עד כה רוכזו עיקר המאמצים היישוביים במיפוי הצרכים בכל אחד מחמשת התחומים בהם פועלת התכנית – חינוך, פנאי , רווחה, אכיפה וקהילה , מתן מענה לצרכים אלה באמצעות פרויקטים
ייחודיים ו/או כח- אדם , הידוק הקשר ושיתוף הפעולה בין כל המסגרות והמנגנונים הפועלים
ביישוב בתחומים בהם עוסקת התכנית , מיצוב הוועדות השונות הפועלות במסגרת התכנית , פרסום
וחשיפת הפעילות לציבור התושבים והטמעת התכנית.
אנו נמצאים באיבו של תהליך והדרך ממרום שלוש השנים נראית קצרה יותר.יחד עם זאת , גם מסע
של אלף ק"מ מתחיל בצעד אחד קטן והדרך אומנם התקצרה אך עדין לא תמה.
הצלחת התכנית נעוצה , בין היתר , בהשתתפותה והירתמותה של הקהילה וכן ברצונה לחולל שינוי
אשר יביא לצמצום תופעת האלימות ביישוב. אשמח לראות אתכם שותפים לדרך !

© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים