תחומי הפעילות בתוכנית

תחומי הפעילות בתכנית
 

 מעגל תחומי הפעילות
בבסיס התפיסה של תכנית 'עיר ללא אלימות' קיימת ההכרה בתופעת האלימות כבעיה מורכבת הדורשת מענה מורכב ורב מערכתי. לפיכך גיבשה התכנית אסטרטגית פעולה להתמודדות עם האלימות בישראל בחמישה תחומי פעולה של המרחב העירוני והם: אכיפה,חינוך, רווחה, פנאי והקשר עירוני רחב.
 
התכנית מבקשת לייצר שיתופי פעולה רוחביים בין חמשת תחומי הפעילות הללו מתוך ראייה הוליסטית, אופקית ואינטגרטיבית של הפתרונות. להבדיל מהראייה הטריטוריאלית המסורתית והאנכית של ההתערבויות בכל תחום ותחום.
 
אסטרטגית הפעולה בכל תחום כוללת:
 
עקרונות מנחים לפעולה
תוכניות חובה שיש לקיים בכל ישוב
תוכניות המבוססות על המיפוי העירוני (הנעשה בכל ישוב עם כניסת התכנית)
תוכניות המבוססות על ה-"אני מאמין" היישובי (ובתנאי שאינו עומד בסתירה לעקרונות התכנית)
 
התכניות והפרויקטים שמתבצעים ב'עיר ללא אלימות' נגזרים גם מתהליך אבחון ולמידה יסודי של המאפיינים הייחודיים בכל יישוב ושל צרכיו.
 
להלן רשימה של תכניות מרכזיות בכל אחד מתחומי הפעילות:
 
תכניות בתחום האכיפה:
מערך שליטה ובקרה, סיירת הורים, שיטור משולב, מתחמים מפוקחים, מבצעי אכיפה משותפים
 
תכניות בתחום החינוך:
מוגנות בבתי ספר, אילנות בגני הילדים
 
תכניות בתחום הרווחה:
עו"ס עיר ללא אלימות (עו"ס מתכלל), הרחבת השירותים במרכזים למניעת אלימות במשפחה, סל תכניות משלימות
 
תכניות בתחום הפנאי:
מגרשים מוארים, מדריכי חבורות רחוב (קומנדו חברים), תכניות לקיץ ולחופשות (קיץ בטוח), מנהיגות נוער
 
תכניות בתחום ההקשר העירוני הרחב:
פעילות שיווק והסברה של התכנית, הדרכות והכשרות להגברת המודעות לבעיות האלימות
 
 

 

© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים