מוגנות במוסדות החינות

מוגנות בבתי הספר​
 
רציונל
בתחום החינוך תכנית 'עיר ללא אלימות' מתמקדת בנושאים הקשורים להתנהגות אנטי-חברתית ומניעת אלימות בבתי הספר ואינה עוסקת בנושאים פדגוגיים המובלים באמצעות התכניות השונות של משרד החינוך. התכנית מופעלת בהדרגה בכל בתי הספר היסודיים, חט"ב וחט"ע בעיר ובכל המגזרים. שלא כתכניות אחרות למניעת אלימות, תכנית המוגנות אינה מתמקדת רק באירועי אלימות חריגים או בתלמידי הקצה המאתגרים, אלא בכלל באי בית הספר ובאווירה בית ספרית כוללת. התכנית פועלת בבתי הספר בתיאום ובשיתוף מלא של משרד החינוך, ושל אגף שפ"י (שירות פסיכולוגי יעוצי) האמון על מניעת אלימות במשרד החינוך.
 
מטרות
יצירת תחושת מוגנות – הגברת תחושת הביטחון של התלמידים, המורים וההנהלה ויצירת תנאים המאפשרים סביבת לימודים בטוחה, באמצעות השבת הסמכות למורה ולמחנך.
 
אוכלוסיית יעד
כל השותפים במערכת החינוך העירונית: תלמידים, מורים, הורים, יועצות, צוותי ניהול חינוכיים, שפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי) והרשות המקומית.
 
תיאור התכנית
תכנית המוגנות של 'עיר ללא אלימות' היא תכנית ליבה בכל הערים ופועלת בכמה מישורים במקביל. להלן העקרונות והפונקציות העיקריות של תכנית המוגנות:
 
מנחה מנחים – בכל עיר ממונה מנחה עירוני בתחום החינוך, המכונה "מנחה מנחים". תפקידו לרכז את כלל פעילות המוגנות בבתי הספר בעיר מטעם הרשות ותכנית "עיר ללא אלימות". במסגרת תפקידו, המנחה מקשר בין הנהלות בתי הספר למפקחי המחוזות ולמשרד החינוך ולמטה המקצועי של תכנית "עיר ללא אלימות"; מרכז פעילויות מוגנות ברמת הרשות (אמנה עירונית, ועדת משמעת עירונית וכיו"ב) ועוד. מנחה המנחים הוא איש חינוך בעל השכלה רלוונטית מתאימה המוכשר בהדרכות מורים וצוותים חינוכיים. מדובר באישיות בסדרי גודל שמקובלת על הרשות, המערכות החינוכיות בעיר ומשרד החינוך.
 

מדריך מוגנות  – 'עיר ללא אלימות' ממנה מדריכי מוגנות (שאינם מסגל בית הספר) אשר מהווים גורם סמכות פורמאלי ובלתי פורמאלי ותפקידם לסייע בשמירה על המשמעת. מדריך המוגנות הינו לרוב סטודנט לתואר רלוונטי (מדעי ההתנהגות/ מדעי החברה וכו') בעל ניסיון בחינוך הבלתי פורמאלי. חשוב להדגיש כי תפקידו אינו להיות רס"ר משמעת או להחליף את המורים בתחום זה. מדובר בפונקציה חדשה, אשר מהווה דמות של "אח גדול" לתלמידים, עוזרת בהתלבטויות, מדריכה בהתנהגויות פרו-חברתיות, ובמקביל מעצימה את סמכות המורים, מסייעת בשמירה על הסדר והמוגנות בבית הספר ויכולה למנוע מקרי אלימות. מדריך המוגנות משולב בביה"ס ומהווה חלק אינטגראלי מצוות ביה"ס, עוסק במניעת שוטטות, נשירה סמויה, אלימות, סמים ועבריינות, תוך שיתוף פעולה עם גורמים שונים בביה"ס ובקהילה. הוא מאפשר חזרה של התלמיד למעגל ההצלחה באמצעות יצירת קשר בלתי פורמאלי עם התלמידים. מרכיב חשוב בעבודתו של מדריך המוגנות היא עבודת הגישור בין  צורכי התלמידים לבין צוות ביה"ס. הוא אינו מחליף את המורים ותפקידו להגביר את סמכות המורה. לפיכך, פונקציה של מדריך מוגנות תינתן אך ורק בבית ספר שכבר עבר הדרכות ממנחה המנחים העירוני.
 

ועדת משמעת עירונית – ועדה עירונית הנותנת מענה עירוני לבעיות אלימות חריגות בבתי – הספר כחלק מתפיסה של תגובה מהירה והחלטית של אפס סובלנות לאלימות. הועדה מיועדת לתת גיבוי מקצועי לצוותי החינוך ולהשמיע את קולה של הקהילה כולה במקרי אלימות קיצוניים המתרחשים במערכת החינוך. הועדה מתכנסת על-פי צורך במקרים חריגים כגון: אירועי אלימות בהם נדרש טיפול רפואי או התנהגויות אלימות חמורות חוזרות ונשנות של תלמיד. במסגרת הועדה מתקבלות החלטות של הצוות הרב-מקצועי ביחד עם הורי התלמיד לגבי המשך ההתערבות מבחינה חינוכית וטיפולית במידת הצורך. הרכב הועדה משתנה על-פי צרכי הרשות והעניין וכולל כאמור את הורי התלמיד ובדרך כלל את הפונקציות הבאות: מנהל מחלקת החינוך בעיר, שפ"ח עירוני, פיקוח משרד החינוך, מנהל ויועץ בית ספר, מנהל תכנית "עיר ללא אלימות" בעיר, נציגות מחלקת הרווחה ועוד.
 
מעבר לפעילויות הליבה של תכנית המוגנות שתוארו לעיל, רשויות שונות מרחיבות את התכנית ומבצעות פרויקטים נוספים. להלן פירוט של חלק מהפרויקטים המבוצעים במסגרת תכנית המוגנות של "עיר ללא אלימות" ברשויות השונות:
 
תכנית חיזוקים– מרבית בתי הספר הייסודיים ביישוב מופעלת תכנית חיזוקים המודדת התנהגות לצורך שיפור האווירה והאקלים הבית ספרי. כל בית ספר בוחר את התחומים להתייחסות כגון: כל סוגי ההתנהגות הפרו-חברתית, מימדים של סדר וניקיון (תלבושת אחידה, הבאת חומרי לימוד, הגעה בזמן, הכנת שעורי בית וכו'), וכמובן התייחסות להתנהגות אלימה. דגש רב ניתן לחיזוקים על התנהגות חיובית או על שיפור התנהגות. בחלק מבתי הספר מחלקים את תעודות בטקס חגיגי בשיתוף כל התלמידים ואף בנוכחות ראש הרשות והורי התלמידים. מידי חודש מעניק ביה"ס תעודת הוקרה ל-2 תלמידים מכל כיתה על התנהגות חברתית ראויה.
 

נאמני מוגנות – פרויקט שבמסגרתו תלמידים נבחרים, בדרך כלל לזמן מוגבל ו/או בתורנות, לתפקיד של "נאמן מוגנות" שתפקידו לתעד פעילות פרו-חברתית של תלמידים אחרים (לדוגמה: עזרה לחבר, התנדבות, מתן שעורי בית, גישור בעת סכסוך וכו'). על סמך התיעוד השבועי מקבלים התלמידים ש"נתפסו" בהתנהגות פרו-חברתית חיזוקים חיוביים.
 

פעילויות מוגנות במהלך שנת הלימודים – מיועדות לחדד את המודעות לנושא וכוללת תחרויות ציורים או צילומים בנושא כבוד האדם ומניעת אלימות, פרסום שירי תלמידים בנושא.
 

חדרי "פסק זמן" – מיועדים לתת למורה אפשרות להוציא מהשיעור תלמיד שמתנהג בצורה אלימה המסכנת את חבריו לכיתה ו/או פוגעת ביכולת לנהל שיעור בצורה תקינה (במידה וההתנהגות חוזרת לפחות 3 פעמים באותו שיעור). מדריך המוגנות הבית ספרי מלווה את התלמיד לחדר "פסק זמן" בו ניתנת לו אפשרות לצאת מהסיטואציה האנטי-חברתית שנוצרה ולבחון אותה. פעילות זו מתבצעת באמצעות שיחה חינוכית עם מדריך המוגנות ו/או מילוי דף עבודה חינוכי ייעודי למטרה זו. לאחר מכן מתקיימת שיחה בין המורה, התלמיד ומדריך המוגנות לפתרון העניין וחשיבה קדימה. בסוף כל יום מנהל מקבל דיווח כתוב אודות פעילות חדר "פסק זמן". בנוסף לפתרון בתוך השיעור, הדיווחים מחדר "פסק זמן" מאפשרים לראות בעיות רוחב הן אצל תלמידים והן בהתנהלות בית-הספר.
 

תכניות לילדים מאתגרים – ביחד עם יישום תכנית המוגנות העירונית ולאחר שמוטמעת תשתית עירונית ובית ספרית כוללת להתמודדות עם אלימות, ניתן להוסיף פרויקט לתלמידי קצה רצף. מרבית הפרויקטים הללו מבוססים על חניכה צמודה ותכניות שונות לעיצוב התנהגות לילדים מאתגרים.
 

© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים