פעולות בתחום הפנאי

פעולות בתחום החינוך הבלתי פורמאלי (פנאי)
 

 ליגת קט-רגל
עקרונות הפעולה של תחום הפנאי בעיר ללא אלימות מבוססים על מתן מענה רחב ככל האפשר, למספר רב של ילדים ובני נוער. התכנית פונה לבני נוער הנמצאים על פני כל הרצף במטרה לספק להם חלופות נורמטיביות להתנהגות אנטי חברתית. פעילויות אלה מאפשרות לקהילה לזמן לבני הנוער מגוון אפשרויות לבילוי שעות הפנאי בצורה קונסטרוקטיבית. הרחבה משמעותית של מעגל הצעירים המוצאים עצמם עסוקים בשעות הפנאי, תוך ליווי ופיקוח של מבוגרים משמעותיים, מסייעת להביא להפחתה משמעותית של אירועי אלימות וסיכון. 


תכניות ליבה ופעולות מרכזיות בתחום הפנאי:
 
ועדת פנאי יישובית 
ועדת הפנאי העירונית הפועלת במסגרת עיר ללא אלימות כוללת משתתפים מכל הגופים ברשות המקומית העוסקים בחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי:נציגי מחלקת הנוער, מועצת הנוער, קידום נוער, תנועות הנוער, מתנ"סים ומרכזים קהילתיים, רכזי נוער, ארגוני מתנדבים, נציגי הורים , נציגי אכיפה,נציגי רווחה ונציגי חינוך. הוועדה מסייעת להבטיח איגום משאבים ותיאום בין כלל הגורמים ביישוב הרלוונטיים לפעילות בני הנוער בשעות הפנאי. ועדה זו נועדה לאפשר קידום יעדים המאפיינים את תכנית "עיר ללא אלימות", כדוגמת מנגנונים להבטחת גיוס שיטתי של בני נוער שלא משתייכים למעגל המשתתפים הקבועים בחוגים ובפעילויות החינוך הבלתי פורמאליות, הבטחת מנגנונים שיאתרו בני נוער הנזקקים לסיוע ויפנו אותם לגורמי הטיפול בעיר.
 
חלופות פנאי לכלל בני הנוער ביישוב
 במסגרת זו תומכת תכנית עיר ללא אלימות בהרחבת שעות הפעילות במועדונים המצויים בעיר, בהפעלת מגרשי ספורט , כמו מגרשים מוארים, ובהפעלתן של תכניות עשירות יותר בתכנים שיש בכוחם למשוך את בני הנוער.

 
תכנית קיץ בטוח
ימי הקיץ והחופשות מבית הספר מהווים תקופה הדורשת היערכות מיוחדת לאור היעדר תעסוקה לתלמידים. תכניות הקיץ היישוביות, הנבנות בסיוע "עיר ללא אלימות" נועדו לתת מענה רחב לבני הנוער בחודשי הקיץ החמים ולייצר מגוון של מסגרות חלופית ואטרקטיבית הפועלות בו-זמנית, ובעיקר בשעות הלילה.
בסביבת הפעילות נמצאים מבוגרים משמעותיים כגון מתנדבים ומדריכי נוער בעלי הכשרה מתאימה שמוודאים קיום תקין של הפעילות, שומרים על הסדר וערניים לבעיות שעלולות להתעורר. כמו כן, בפעילויות אלה משולבים תכנים ערכיים המעודדים סובלנות והימנעות מצריכת סמים ואלכוהול.
דוגמאות לתכניות המופעלות בקיץ; מגרשים מוארים (הארת מגרשי ספורט הפועלים בשעות הערב והלילה והצבת מדריך ספורט שהוא גם מדריך חברתי), מחצלות, לילות לבנים ואירועי שיא במתחמים מפוקחים.  
 
מנהיגות נוער
לצד הפעילות המיועדת לכלל הילדים ובני הנוער, עוסקת התכנית גם בגיוס של מנהיגים מקרב בני הנוער. קבוצות איכותיות אלה מקבלות הכשרה וכלים שמאפשרים להם לשמש כסוכני מניעה, המבטאים בעשייה אותה הם מובילים ערכים של כבוד וסובלנות. חשיבותן של תכניות אלה רבה במיוחד שכן ידוע שמתבגרים, מוצאים את בני גילם כמי שמשפיעים בצורה המשמעותית ביותר על עמדותיהם והתנהגויותיהם. בכוחן של קבוצות אלה להניע תהליכים קהילתיים חברתיים  ברמת היישוב או השכונה ולהפוך לשגרירי התכנית.
 
מניעת אלימות מבוססת ספורט
תכניות ספורט מהוות קרקע אופטימאלית להקניית ערכים ומיומנויות אישיות וקבוצתיות הטבועות בעיסוק בספורט. בין ערכים ומיומנויות אלה ניתן למנות התמדה, עבודת צוות, התמודדות עם הפסד וכישלון, משמעת עצמית, שמירה על בריאות והימנעות מהתנהגויות מזיקות. בהתאם, פיתחה תכנית עיר ללא אלימות, בתמיכת "הקרן לידידות", מערך של תכניות ספורט המהוות תכניות למניעת אלימות והתנהגויות סיכון אחרות.  תכנית עיר ללא אלימות רואה במאמנים ובמדריכים סוכן מניעה חשוב ופועלת על מנת להבטיח להם הכשרה ואמצעים להקניית ערכים ומיומנויות חשובות אלה, והפכיתם ל"אוזן קשבת" ו"עין רגישה" בעבור בני נוער הנזקקים לסיוע וייעוץ של גורמים נוספים בקהילה.

 
נוער בקצה הרצף
 בשנים האחרונות הושקעו מאמצים בהרחבת סל המענים המכוון לבני נוער בקצה הרצף, המקבלים הזדמנות ללמידה של דפוסי התנהגות בריאים ומקובלים, המבטיחים את השתלבותם בחברה. תכניות מסוג זה מאפשרות הפעלת תכניות קבוצתיות מתמשכות הכוללות בתוכן תכנים אטרקטיביים לצד עבודה שיטתית על כישורי חיים וגיבוש עמדות השוללות מעורבות באלימות ובהתנהגויות מסוכנות אחרות. הפעילות הקבוצתית תומכת גם בהשגת מטרות חשובות נוספות, כגון   שילוב מחדש למערכות חינוך, רתימה לפעולות התנדבותיות בקהילה וגיוס למשטרת ישראל ולצה"ל. במסגרת זו ניתן למצוא ביישובי עיר ללא אלימות תכניות כמו אילוף כלבים, גינון טיפולי, תיאטרון, יזמות עסקית ורכיבה על סוסים. תכנים אלה מהווים קרקע לפעילות הקבוצתית המובלת על ידי עוסי"ם לנוער וצוותים טיפוליים ביחידות לקידום נוער ומסגרות נוספות הקיימות בקהילה.                                        

 
 

 

© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים