פעולות בתחום הרווחה

תחום הרווחה
 

 פעולות בתחום הרווחה בעיר ללא אלימות. אילוסטרציה.
לצד העיסוק במניעה של תופעות אלימות באוכלוסיה ואכיפת חוקים ותקנות, תכנית 'עיר ללא אלימות' מקדמת גם טיפול בנזקי האלימות. בתחום זה, ליבת העשייה הינה השלמה וריכוז של מענים טיפוליים לכל סוגי האלימות ולמכלול המעורבים בה.

תחום הרווחה מופקד בידי המחלקות והאגפים לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות ופועל בשיתוף פעולה והלימה עם שירותי המשרד הרווחה והשירותים החברתיים. תפיסת התוכנית היא שיש לתת מענה טיפולי לכל מי שמעורב במקרה אלימות.
 
עקרונות העבודה בתחום הרווחה מתייחסים הן להיבט המערכתי והן להיבט הטיפולי. בהיבט המערכתי נדרש שיתוף פעולה הדוק עם כל הגורמים הרלוונטיים ברמת המחלקה, הרשות המקומית והרמה הארצית, פעילות הרווחה ביישובים מכוונת להגביר את המודעות לנושא האלימות בקרב תושבים ואנשי מקצוע, וכן לעודד דיווח והצפה של אירועי אלימות בעיר.
 
במסגרת תחום הרווחה פועלות שתי תכניות ליבה וסל של תכניות משלימות. כל רשות בוחרת תכנית ליבה אחת ומפעילה אותה בשילוב עם הפעולות המוצעות בסל התכניות המשלימות.
 
עו"ס עיר ללא אלימות
עובד סוציאלי שתפקידו לשמש כיחידת איתור, תיאום ומעקב אחר הטיפול בכלל מקרי האלימות בעיר. מדובר בפונקציה חדשה של עובד סוציאלי העוסק במכלול פעולות התיאום והמעקב ביחס לכלל מקרי האלימות המתרחשים במערכות ובארגונים השונים בעיר.
 
 
מרכז רב תחומי למניעת אלימות
התכנית מאפשרת הרחבת תשתיות טיפול יישוביות כדוגמת המרכזים לטיפול באלימות במשפחה (אלמ"ב), , והפיכתם למרכזים רב-תחומיים שיאגדו תחתיהם את הטיפול בכל סוגי האלימות בעיר.

סל התכניות המשלימות
מציע מערך של תכניות תומכות שילוו את תכנית הליבה שנבחרה, כמו קיום ימי עיון, הדרכות והכשרות לאנשי מקצוע או פעילות מניעה בקהילה. התכנית תומכת בקיומן של הכשרות במניעה וטיפול בסוגי אלימות שונים, ובמתן כלים להתערבות עבור אנשי המקצוע הפועלים בתחום, בכללם: עו"סים ואנשי מקצוע מתחום הטיפול,אנשי הבריאות, האכיפה והחינוך ברשות.
 
 

© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים