מרכז רב תחומי

מרכז רב-תחומי
 

 מרכז לטיפול באלימות במשפחה בעכו.

רציונל
חסך במתן שירותים טיפוליים וקהילתיים לקבוצות אוכלוסיה הניזוקות מאלימות, כמו ילדים, נפגעי תקיפה מינית, קשישים ובעלי מוגבלויות והצורך ברצף טיפולי מבוקר בין הארגונים הקהילתיים השותפים לתוכנית הטיפול בפרט/משפחה, הביא לרעיון ההקמה של מרכז רב-תחומי עירוני לטיפול ומניעת אלימות.
ברוב הערים מדובר בהרחבה של מרכז קיים/ דומה הפועל כיחידה עירונית של משרד הרווחה והרשות המקומית, כגון: המרכזים לשלום המשפחה או המרכזים לטיפול אלימות במשפחה.

מטרות
הרחבה של המענים הטיפוליים על מנת לספק מענה רחב ככל שניתן לכל מי שנפגע מאלימות בעיר: תוקף, נתקף ועד לאלימות, בכל סוגי האלימות הקיימים (מינית, קשישים, צרכים מיוחדים, זוגית ועוד).

קהל היעד
כלל האוכלוסיה הנפגעת מאלימות בעיר: תוקף, נתקף ועד לאלימות. 

תיאור התוכנית
המרכז שואף לשלב בתוכו את הטיפול בכל סוגי האלימות בצורה שתאפשר התמקצעות בתחום הטיפול באלימות, איגום מאמצים ותיאום בין כל הגורמים ברמת הטיפול הפרטני וברמה הארגונית – קהילתית.

בנוסף לפונקציות קיימות, כגון טיפול באלימות במשפחה, יפותחו מענים לטיפול בילדים ובני נוער עדים, נפגעים ופוגעים; טיפול בנפגעי תקיפה והטרדה מינית; אלימות והזנחת קשישים; אלימות והזנחה של בעלי צרכם מיוחדים; עו"ס משטרה; פונקציה של עו"ס רגיש תרבות ועוד. סוגי הפונקציות שיתווספו והיקפן, בכפוף לצרכי האוכלוסייה, יכולת המחלה לשירותים חברתיים ותקציב.

הרחבת הפעילות של המרכז הקיים תעשה באמצעות תגבור של שעות טיפול, ייעוץ ו/או הדרכה לצורך ביצוע סדנאות, קבוצות טיפוליות, הדרכה קבוצתית לצורך הרחבת המענים הטיפוליים הניתנים ברשות לסוגי אלימות נוספים ולאוכלוסיות נוספות שעד כה לא קיבלו טיפול (למשל, עבודה קבוצתית עם ילדים נפגעי פגיעות מיניות, סדנא להורה עצמאי בנושא סמכות הורית, קבוצה להדרכת הורים בנושא גבולות ומשמעת, ועוד).

בנוסף, יבצע המרכז פרויקטים עפ"י צרכים מקומיים, כמו פרוייקט לליווי קורבנות – במידת הצורך ובמצבי חירום בהם נדרש ללוות קורבנות להגשת תלונה, לבתי משפט, למקומות מקלט ומסתור. פעילות זו תתבצע באמצעות מערך מתנדבים אשר יקבלו סיוע, הדרכה, ליווי וריכוז פעילות.

תפוקות והצלחות מיוחדות
הרחבת המענים הטיפוליים ויצירת שיתופי פעולה בין מחלקות הרווחה והחינוך, ובין הרווחה למשטרה באמצעות עו"ס משטרה והשתתפות הגופים בוועדות המשותפות שנקבעות על ידי "עיר ללא אלימות".

 
 

© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים