מערך שליטה ובקרה

מוקד מצלמות 'רואה' - מערך שליטה ובקרה
 

 מוקד "רואה" בנס ציונה
רציונל
התקנת מצלמות בקרה ומעקב ברחבי העיר וחיבורן למוקד העירוני (מוקד רואה) על מנת להגביר את תחושת הביטחון של תושבי העיר ואורחיה.רישות פארקים וגנים ציבוריים והצבת שלטים במקום המציינים כי האזור מצולם, מקטינים משמעותית את האלימות כמו גם את מקרי הוונדליזם והשחתת הרכוש. הצבת עמדת צפייה בתחנת המשטרה מאפשרת תגובה מהירה ומיידית למקרה המתרחש.
 
אוכלוסית היעד
כל תושבי העיר ואורחיה.
 
תיאור התכנית
מיפוי הנקודות החמות והזירות הבעייתיות נעשה בכל הערים בהחלטה משותפת של העירייה עם מפקד תחנת המשטרה. כל עיר בוחרת על פי סדרי עדיפויות, את מספר המצלמות שמוצב. מצלמות הממוקמות בבתי הספר מרושתות גם הן אל המוקד העירוני, וישנם נהלי עבודה מוסדרים בין המשטרה לעירייה. המוקד מאויש 24 שעות ביממה.
 
עלויות
הקמת עמדת צפייה במוקד העירוני, כח אדם לאיוש המוקד, רכישת והתקנה של מצלמות האבטחה על פי מיפוי עירוני מקדים.
 
תפוקות והצלחות מיוחדות
עשרות אירועי אלימות וונדליזם שהוגשו למשטרה לטיפול (חלקם אירועי אלימות המונית – כמו בעכו, טבריה וברמלה) נתפסו באמצעות המצלמות. במקרים רבים הוגשו כתבי אישום כשתיעוד המצלמות שימש כראיות מרשיעות. כמו כן, באיזורים המצולמים קיימת ירידה בגרימת נזקים לרכוש (בערים בהן הנושא נמדד) וניתן להצביע על ירידה של כ- 50% במספר אירועי הוונדליזם בהשוואה בין השנים 2006 - 2009.
 
 
 

© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים