שיטור משולב

שיטור משולב
 

 ניידת שיטור משולב בית שמש
​רציונל
נוכחות מוגברת של כוח אכיפה בעיר מסייע לצמצום משמעותי באירועי האלימות והשחתת הרכוש ויוצר גורם הרתעה והגברת ביטחון אישי לתושבים. שילוב של שוטר ופקח עירוני מהווה מכפיל כוח, נותן את התחושה כי יש ריבון לעיר, ומייעל שימוש בכוח אדם משטרתי.
 
מטרות
הצבת פקח עירוני ושוטר ברכב מתויג של ניידת משולבת, המוקצה על ידי העירייה: סיור ברחבי העיר, איתור מוקדי אלימות ורעש, מענה מיידי לקריאות התושבים ותגובה אפקטיבית ומהירה למקרי אלימות והשחתת רכוש.
 
אוכלוסיית יעד
כל תושבי העיר ואורחיה
 
תיאור התכנית
הניידת פועלת 24 שעות ומסיירת בעיקר במוקדי בעיות בהם אין מצלמות או פעולות אכיפה ומעקב אחרות, על מנת למנוע תופעה של זליגת אלימות ממוקדם בהם הוצבו מצלמות למוקדים אחרים, ועל מנת לכסות כמה שיותר אזורים. נוכחות השוטר בניידת מגבירה את סמכויות האכיפה. מסתמנת עלייה משמעותית במספר הפניות לשיטור המשולב בכל הערים – הניידת נותנת מענה מיידי, אפקטיבי ומהיר. נוכחות פקח ושוטר מגבירה את שיתופי הפעולה בין המשטרה לגורמי האכיפה העירוניים. נוכחות הניידת מגבירה את האכיפה ואת תחושת הביטחון של התושבים. בערים בהן מתקיים שיטור משולב יש עליה של בין עד 124% במספר הפניות המטופלות על-ידי הסיור.
 
 
 

מבצעי אכיפה משותפים – משטרה ורשות מקומית
 
 מבצע אכיפה פורים בכפר סבא
רציונל
בכל אחת מהערים ישנם אפיונים ותחומים בעייתיים המחייבים התערבות מוקדמת ומיקוד מאמץ. נושאים אלה מזוהים במסגרת פורום האכיפה ומטופלים באופן ממוקד ומקיף. שיתוף פעולה טוב ויעיל בין הרשות לבין המשטרה הוא אחד הגורמים המרכזיים להצלחת התכנית.
 
מטרות
שיתוף פעולה במבצעי אכיפה עירוניים מגבירים את ההרתעה ואת תחושת הביטחון האישי, ומעבירים את המסר של שפה עירונית אחידה וגיבוי מערכתי לכל מעשה אלימות וונדליזם. השילוב בין הסמכויות של שני הגופים, הוא שעושה את ההבדל. מבצעי אכיפה יכולים להתקיים בתחומים שונים, כמו אכיפת מכירת אלכוהול לקטינים, אלימות בכבישים, הפרות סדר והקמות רעש, יום שיא לבני נוער ועוד.
 
אוכלוסיית יעד
כל תושבי העיר ואורחיה
 
תיאור התכנית
הכנת תכנית פעולה, הגדרת משימות ומטרות, חלוקת התפקידים בין השותפים, הגדרת התפוקות הנדרשות, שיווק ודברור של הפעילות וביצוע.
 
© Daronet LTD.
דרונט בניית אתרים