מכרזים

מכרזים של החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

שם המכרז מס’ מכרז תאריך אחרון להגשה
 מכרז להשכרה והפעלת מרפאה  5/18   3/7/2018 | עד שעה 13:00