מידע לתושב


עצמאות – שינויים בהסדרי תנועה
קרא עוד
חג הפסח – מועדי פינוי גזם ואשפה
קרא עוד
ועדה מקומית לתכנון ובניה בכפר יונה
קרא עוד
עדלאידע – שינוי במסלול תחבורה ציבורית
קרא עוד
עדלאידע 2018 כפר יונה – סגירת רחובות
קרא עוד
פורים בכפר יונה: כללי בטיחות אש
קרא עוד
רישום לגנים: תשע"ט
קרא עוד
נערכים לחורף חם ובטוח!
קרא עוד
מידע: מחלת הכלבת
קרא עוד
ממונה על תלונות הציבור
קרא עוד
ממונה על חופש המידע
קרא עוד
תבחינים לקבלת מלגות
קרא עוד
תבחינים להקצאת קרקע ציבורית
קרא עוד
תבחינים למתן תמיכות
קרא עוד
חוקי עזר: כפר יונה
קרא עוד
טיוטת הצעות תקציב
קרא עוד
חברי מליאת המועצה
קרא עוד
שכונת שרונה
קרא עוד
פרוטוקולים ישיבות מליאה
קרא עוד
תכנית מתאר 2035
קרא עוד