דלג לתוכן

אגף לשרותים חברתיים

אגף לשירותים חברתיים בעירית כפר יונה, שוקד על פיתוח שירותים בקהילה ומענים לתושבים על רצף גילאים מגיל ינקות ועד גיל הזהב ובכלל. מטרת האגף לשירותים חברתיים, לסייע לאנשים ולמשפחות במצבי משבר שונים, שימוש בגישות טיפוליות לזיהוי דרכי התמודדות, הדרכה ומידע על מערכות תמיכה עפ"י צרכים ובעיות, שימוש במשאבים ושירותים בקהילה ובניית תכנית התערבות מכוונת תוצאות.

עובדי האגף פועלים ליישום טכניקות טיפוליות עדכניות ומתן מענים הולמים והטיפול בלקוחות מתבצע תוך רגישות גבוהה, שמירה על כבוד האדם עפ"י כללי האתיקה המקצועית. השירות לתושבים מושתת על שלושת ההדגשים העירוניים: שירות, קהילתיות ומצוינות. תוך שיתוף פעולה עם אגפי העיריה ואיגום משאבים עם מחלקות רווחה ביישובי בשרון.

כל פנייה של תושב לאגף לשירותים חברתיים בכפר יונה תתבצע על פי חוק ותקנות משרד הרווחה. הפנייה תתבצע בכתב ותלווה במסמכים שידרשו, כמו אישורי הכנסה, צילום תעודת זהות, מסמכים רפואיים ומסמכים רלוונטיים אחרים. עזרה חומרית – כרוכה בהשתתפות הפונה על פי מבחן זכאות.

עבודתו ותפקידו של העו"ס באגף:

העובדים הסוציאליים הם אנשי מקצוע מיומנים אשר הוכשרו להעניק טיפול, על פי התמחויות, מיומנויות ושיטות המקובלות במקצוע העבודה הסוציאלית והשירותים החברתיים. עיסוקו של העו"ס מתמקד בטיפול פרטני, סיוע בהגדרת הבעיה לטיפול, זיהוי דרכי התמודדות, הדרכה ומתן מידע לגבי מערכות תמיכה קיימות ושימוש במשאבים קיימים בקהילה.

במסגרת תפקידו, על העו"ס לקיים ביקורי בית לפי הצורך, לקיים קשר עם מוסדות חינוך, ארגונים טיפוליים ושירותים רלוונטיים בקהילה ומחוצה לה במטרה לקדם פתרון בעיות של הלקוחות. מתפקידו של העו"ס לייצג את צרכיהם המשותפים של הפונים בפני הממונים כדי לקדם פיתוח מענים הולמים על ידי קובעי המדיניות.

שרותי האגף:

אגף הרווחה שוקד לפתח שירותי תמיכה מקצועיים כדי לאפשר מתן טיפול נגיש ומקצועי ביחידות המתמחות על פי נושאים כפי שמתואר בקישורים הבאים:

 

שעות קבלת הקהל באגף לשירותים חברתיים:

ימים א'-ה' 8.00-16.00
יום ג' 16.00-19.00

בעלי תפקידים ופרטי התקשרות

שם תפקיד טלפון אימייל
אורלי נתיב מנהלת אגף לשרותים חברתיים 098971154 orlyn@kfar-yona.org.il
חיה ישראל סגנית מנהל האגף 09-8971163 hayai@kfar-yona.org.il
חגית שלום מזכירת האגף 09-8971154 hagits@kfar-yona.org.il