אושר תקציב העירייה לשנת 2019!

מועצת העיר כפר יונה אישרה את תקציב העירייה לשנת 2019!

מועצת העיר אישרה אמש (יום רביעי) את תקציב עיריית כפר יונה לשנת 2019. התקציב השוטף של העירייה יעמוד השנה על כ-146 מיליון ש"ח והוא נבנה בהתאם לתפיסת העירייה בקדנציה האחרונה שהסתיימה ב 21.11.18.

ראש העיר, שושי כחלון כידור, הציגה יחד עם גזברית העירייה, ענבל דרור היימן, את התקציב החדש בפני חברי המועצה, והודיע כי במהלך השנה, בכוונתה לבצע עדכונים בתקציב, בהתאם לצורכי העירייה ולסדר העדיפות של מועצת והנהלת העיר לצורך קידום ומימוש החזון העירוני.

בישיבת התקציב נכחו גם מנכ"ל העירייה, מנהלי האגפים המקצועיים, הגזברית, היועצת המשפטית ועוד, אשר נתנו מענה לכל שאלות חברי המועצה, שעלו במהלך הדיון בעניין זה. בתום הדיון, התקיימה הצבעה והתקציב עבר ברוב קולות.

חשוב לציין כי מקורות ההכנסה של העירייה מארנונה מוגבלים מאוד כיום, שכן חלק המגורים בשומת הארנונה, מהווה כ- 90%, בעוד ששומת הארנונה מעסקים מהווה כ- 10% בלבד. בעניין זה אמרה ראש העיר כי: "בכוונתי לפעול לשינוי הסטטוס קוו, ולהבטיח גידול בהכנסות העירייה מארנונה באמצעות קידום ופיתוח אזורי תעשייה ומסחר בעיר"

תקציב העירייה שאושר, מאפשר לעירייה לקדם ולממש את המטרות והאתגרים הרבים העומדים לפניה, למען רווחת התושבים באופן מקסימלי ומיטבי, תוך שמירה על תקציב מאוזן וניצול המקורות והמשאבים העומדים לרשותה.