ארכיון דרושים

שם המשרה תאריך אחרון להגשה עד השעה
מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מדריך מוגנות לתלמידים ונוער במצבי סיכון 10.4.19 12:00
מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מנחה חינוכי/ת 10.4.19 12:00
מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מהנדס/ת העיר 10.4.19 12:00
מכרז פנימי/חיצוני פקח מסייע ביחידת השיטור העירוני 9.4.19 12:00
מנהל מחלקת מוקד עירוני ורואה 12.3.19 12:00
מנהל מחלקת נכסים 12.3.19 12:00
מנהל מחלקת פיקוח בנייה 12.3.19 12:00
מכרז לעוס אזרחים ותיקים 06.03.19  בשעה 12:00  
מכרז לעובד קידום נוער 06.03.19  בשעה 12:00  
מכרז מוקדן/ת עירוני ומוקד רואה 06.03.19  בשעה 12:00  
מ"מ עו"ס שיקום נכויות 06.03.19  בשעה 12:00  
 ממלא מקום למנהל רישוי עסקים 08.01.19    בשעה 12:00    
 מפקח תכנון ובנייה 08.01.19    בשעה  12:00  
 עו"ס אזרחים ותיקים  08.01.19     בשעה 12:00    
 מזכיר לועדת תכנון ובנייה 08.01.19   בשעה 12:00 
מכרז לתפקיד מזכירות בית ספר יום ד' | 29.8.18   בשעה 12:00
גזבר רשות מקומית כפר יונה יום ג' 03/07/2018  בשעה 12:00
מנהל יחידת החינוך הקדם יסודי יום ג' 26/06/2018 בשעה 12:00
מדריך רכז מוגנות לתלמידים  יום ג' 26/06/2018  בשעה 12:00
עובדת קהילתי  יום ג' 26/06/2018  בשעה 12:00
ממלא מקום לבודק-ת תכניות  יום ג' 26/06/2018 בשעה 12:00
  תפקיד פסיכולוג חינוכי  יום ג' | 27.11.18  בשעה 12:00 
מנהל מחלקת ילדים ונוער בסיכון   יום ג' | 27.11.18  בשעה 12:00  
 תפקיד מנהל קידום נוער   יום ג' | 27.11.18 בשעה 12:00  
לתפקיד בודק בקשות להיתר בניה   יום ג' | 27.11.18  בשעה 12:00  
תפקיד טכנאי מחשבים  יום ג' | 27.11.18 בשעה 12:00 
 תפקיד ספרן  יום ג' | 27.11.18 בשעה 12:00 
 מנהל יחידת החינוך היסודי  11.12.18 בשעה 12:00  
  מכרז לתפקיד ספרן בית ספר  11.12.18 בשעה 12:00