דלג לתוכן

ארכיון דרושים

שם המשרה מספר מכרז תאריך אחרון להגשה
רכז תברואה ותפעול 213/21 26/12/2021 בשעה 12:00
מדריך מוגנות 212/21 26/12/2021 בשעה 12:00
מנהל מחלקת רכש, חוזים, מכרזים והתקשרויות 211/21 26/12/2021 בשעה 12:00
רכז תברואה ותפעול 213/21 26/12/2021 בשעה 12:00
מדריך מוגנות 212/21 26/12/2021 בשעה 12:00
מנהל מחלקת רכש, חוזים, מכרזים והתקשרויות 211/21 26/12/2021 בשעה 12:00
עובד אחזקה 194/21 15/12/2021 בשעה 12:00
מנהל רשת – System Administrator 204/21 15/12/2021 בשעה 12:00
ממלא מקום ספרן בבית הספר 207/21 15/12/2021 בשעה 12:00
ממלא מקום עובד קידום נוער 189/21 15/12/2021 בשעה 12:00
פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני) 208/21 15/12/2021 בשעה 12:00
מפקח בכיר (חוקר) לתכנון ובנייה 209/21 15/12/2021 בשעה 12:00
רכז צעירים ומעורבות חברתית 187/21 15/12/2021 בשעה 12:00
לבורנט בבית ספר 210/21 15/12/2021 בשעה 12:00
פקח חנייה וחוקי עזר 200/21 21/11/2021 בשעה 12:00
מוקדן נציג שירות ומוקד רואה 203/21 21/11/2021 בשעה 12:00
רכז תברואה 206/21 14/11/2021 בשעה 12:00
ממונה חשמל 205/21 14/11/2021 בשעה 12:00
מפקח בכיר (חוקר) לתכנון ובנייה 202/21 07/11/2021 בשעה 12:00
רכז צעירים ומעורבות חברתית 187/21 07/11/2021 בשעה 12:00
מנהל מחלקת רכש, חוזים, מכרזים והתקשרויות 157/21 07/11/2021 בשעה 12:00
מזכיר מחלקת פיקוח 201/21 07/11/2021 בשעה 12:00
תובע עירוני ועורך דין בלשכה המשפטית 197/21 07/11/2021 בשעה 12:00
רכז מועדון חברתי לבעלי מוגבלויות 196/21 19/10/2021 בשעה 12:00
פסיכולוג חינוכי 195/21 07/10/2021 בשעה 12:00
פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני 193/21 30/09/2021 בשעה 12:00
מנהל מחלקת נוער 186/21 30/09/2021 בשעה 12:00
עובד אחזקה 194/21 12/09/2021 בשעה 12:00
מנהל מרכז השכלה (היל"ה) – הארכת מכרז 180/21 12/09/2021 בשעה 12:00
עובד קידום נוער (החלפה לחופשת לידה) 189/21 12/09/2021 בשעה 12:00
פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני 193/21 22/08/2021 בשעה 12:00
רכז/ת מועדון מופת – עובד סמך מקצועי 191/21 22/08/2021 בשעה 12:00
מזכיר/ת בית ספר 192/21 22/08/2021 בשעה 12:00
סייעת מרכזת   08/08/2021 בשעה 12:00
ממלא מקום לבודק תוכניות   01/08/2021 בשעה 12:00
עובדות סוציאליות   31/07/2021 בשעה 12:00
עובד אחזקה דרושים מס' 188   28/07/2021 בשעה 12:00
לבורנט בבית ספר מכרז מספר 171 – הארכת מכרז   01/08/2021 בשעה 12:00
מרכז צעירים ומעורבות חברתית מכרז מספר 187   01/08/2021 בשעה 12:00
מנהל מחלקת נוער מכרז מספר 186   01/08/2021 בשעה 12:00
מנהל מחסנים מכרז מספר 185   01/08/2021 בשעה 12:00
ממונה חשמל מכרז מספר 184   01/08/2021 בשעה 12:00
מכרז פנימי/פומבי מס' 183/21 לתפקיד מזכיר משרד ברשות המקומית   11.07.21
מכרז פנימי/חיצוני מס' 182/21 לתפקיד מזכיר/ות בית הספר   11.07.21
מכרז פנימי/פומבי מס' 181/21לתפקיד מנהל מחלקת נכסים   11.07.21
מכרז פנימי/חיצוני מס' 180/21 לתפקיד מנהל מרכז השכלה   11.07.21
מכרז פנימי/חיצוני מס' 179/21 לתפקיד לבורנט בבית ספר    11.07.21
מכרז פנימי/חיצוני מס' 178/21 לתפקיד פסיכולוג חינוכי   11.07.21
מכרז פנימי/פומבי מס' 176/21 לתפקיד פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית עבודה במשמרות 24/7   11.07.21
מכרז פנימי חיצוני מס 175-21 לתפקיד רכז הסעות   11.07.21
פקח/ית חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית   13.5.21 בשעה 12:00
תפקיד חבר/ת ועדת ערר  לענייני ארנונה   13.5.21 בשעה 12:00 (הארכה)
מלווה לעולי אתיופיה

 

13.5.21 בשעה 12:00

פקח מסייע במערך הפיקוח

 

13.5.21 בשעה 12:00

מכרז לתפקיד מנהל/ת חשבונות   23.2.2021
נספח א 160-21 עוזר מהנדס   26.1.2021
מהנדס/ת לחברה הכלכלית   26.1.2021
מהנדס/ת לחברה הכלכלית   26.1.2021
בודק בקשות להיתר   24.12.2020
דובר רשות   24.12.2020
מנהל/ת אגף חינוך   10.12.2020
ממונה חשמל מכרז מס' 150/20   2.2.2021
נספח א' מכרז פנימי/חיצוני %50 עו"ס טיפול באלימות במשפחה מכרז מ"ס 20/148   1.12.2020
מנהל/ת אגף רווחה   17.11.2020
מכרז פנימי.חיצוני מנהל.ת אגף הרווחה מכרז מס 151.20   17.11.2020
מכרז פנימי חיצוני – מנהל מחלקת צרכים מיוחדים – מכרז מס 152.20   17.11.2020
50 % עוס טיפול באלימות במשפחה   17.11.2020 
מהנדס/ת תשתיות מכרז מס' 20/146 – הארכת מכרז   12.10.2020
ממונה מחלקת חשמ ל מכרז מס' 150/2   21.9.2020
מנהל/ת חשבונות מכרז מס' 20/139   21.9.2020
%50 עו"ס טיפול באלימות במשפחה מכרז מ"ס 148   21.9.2020
מהנדס/ת תשתיות מכרז מס' 20/146   21.9.2020
מס' 147/20 פועל ניקיון ותברואה 100% משרה.    
מודעת דרושי ם מס' 137/20 לתפקיד ממלא מקום מנהל יחידת רישוי עסקים איוש המשרה לתקופה של עד 6 חודשים   30.8.2020
מהנדס/ת תשתיות מכרז מס' 20/146   30.8.2020
דרוש/ה מנהל/ת תחנה לטיפול זוגי משפחתי מכרז מ"ס 132/20   11.8.2020
מכרז פנימי / חיצוני מכרז מס' 145/20 פסיכולוגי ם חינוכיי ם   11.8.2020
מנהל/ת מח' פיקוח והשיטור העירוני מכרז מס' 144/20   11.8.2020
נספח א'- מודעת דרושים/ות מס' 142 לתפקיד ממלא מקום לעוזר מהנדס איוש המשרה מאוגוסט 2020 לתקופה של עד 6 חודשים   21.7.2020
דרוש/ה מנהל/ת תחנה לטיפול זוגי משפחתי מכרז מ"ס 132 (הארכת מכרז)   21.7.2020
מכרז פנימי / חיצוני מנהל/ת חשבונות מכרז מס' 139/20   21.7.2020
לבורנט/ית בבית הספר לשנת הלימודים תשפ"א   25.6.2020
מנהל מוקד שירות לתושב   23.6.2020
מנהל מחלקת היסעים   23.6.2020
מרכז יחידת גישור וש.י.ל מכרז מס' 141    25.6.2020
ממלא מקום מנהל יחידת רישוי עסקים    25.6.2020
דרוש/ה מנהל/ת תחנה לטיפול זוגי משפחתי מכרז מ"ס 132/20   25.6.2020
מכרז פנימי / חיצוני מנהל/ת חשבונו ת מכרז מס' 139/20
  26.5.2020
סייעות/ים לגני הילדים ולבתי הספר    
לתפקיד ממלא מקום תובע עירוני ועו"ד בלשכה המשפטית   21.4.2020
אדריכל/ית הרשות המקומית ומ"מ מהנדס העיר מכרז מס' 134/20   3.3.20
מפקח בכיר (חוקר) לתכנון ובנייה. מכרז מס' 133/20   3.3.20
מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד רכז צעירים ומעורבות חברתית רשותי מכרז מס' 120/19   יום ה' 07/11/2019
1. % עו"ס נכויות מכרז – 121
2. 50% עו"ס התמכרויות מכרז – 123 3. 50% עו"ס טיפול באלימות במשפחה מכרז – 124
4. לתחנה לטיפול משפחתי זוגי – 50% עו"ס מטפל משפחתי מכרז – 122
  יום ג' 19/11/2018 
מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד ספרן/ים בבית ספר מכרז מס' 116/19   יום ג' 19/11/2018 
מנהל/ת חשבונות מכרז מס' 119/19   27.8.2019
פקח/ית מסייע ביחידת השיטור העירוני מכרז מס' 113/19   27.8.2019
מוקדן/ת עירוני ומוקד רואה
*** העבודה במשמרות 24/7 כולל סופ"ש וחגים מכרז מס' 117/19
  27.8.2019