ארכיון מכרזים

ארכיון מכרזים

קול קורא להגשת הצעות לשירותי הנפקת כרטיסים נטענים למוסדות חינוך בכפר-יונה

מכרז 02-2020 למתן שירותי ניהול מערך הסעות – למסמכי המכרז לחצו כאן

מכרז מס' 01/2020 למתן שירותי ייעוץ בנושא הקמת פארק תעסוקה – למסמכי המכרז לחצו כאן

להשכרת מבנה המצוי ברח' נחל בשור 157 בכפר יונה

מכרז 7/2019 – מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים

מכרז מס' 6/2019 – לביצוע עבודות אחזקת תאורת חוץ, אחזקת שבר, עבודות פיתוח ושדרוג – תאורת חוץ ומבנים בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה

מכרז פומבי 5-2019 – עבודות גינון בשטח שיפוט של עיריית כפר יונה

מכרז פומבי מס' 5/2019 – הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות הקמת גשר להולכי רגל בשכונת יפה נוף בכפר יונה

פומבי מס' 04/2019 – הקמת 2 מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי

מכרז פומבי 3/2019 – מתן שירותי ניהול ופיקוח על עבודות שיפוץ ותוספות בניה במוסדות ציבור

מכרז 1/19 – מכרז לקבלת הצעות לעבודות פיתוח ותשתית באזור התעשייה כפר יונה