דלג לתוכן

ארכיון מכרזי החברה הכלכלית

שם המכרז הערות תאריך אחרון להגשה
הפעלת ותחזוקת הבריכה העירונית

אמנת שירות
24.05.2022 בשעה 15:00
מנהל כללי החברה הכלכלית   15.05.2022 בשעה 14:00
מהנדס החברת הכלכלית לפיתוח כפר יונה 1/2022 06.04.2022 בשעה 13:00
מסמכי מכרז לשיפוץ היכל התרבות בכפר יונה ותוספת מבואת כניסה כולל מועדי כנס מציעים ושאלות הבהרה   
מנהל כללי לחברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה   17.2.2022 בשעה 12:00
מכרז לשיפוץ היכל התרבות בכפר יונה ותוספת מבואת כניסה   25.1.2022 בשעה 12:00
הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ מבנה והקמת המרכז לצעירים

מסמכי המכרז והנחיות למציעים

חוברת אומדן 

סניטרי מאושר

דוח קרקע

תכנון איטום ובידוד

חוברת מפרטים

חוות דעת אקוסטיתת סביבתית

נספח נגישות

קובץ הבהרות

הבהרה יזומה מטעם החברה הכלכלית

פרוטוקול סיור קבלנים 21.11.21 מרכז צעירים

28.11.21
בשעה 12:00 

הזמנה לקבלת הצעות להקמת בית כנסת בשכונת שרונה

28.11.21
בשעה 12:00