דלג לתוכן

ארכיון מכרזי מיקור חוץ

שם המכרז הערות מס' מכרז תאריך אחרון להגשת מועמדות / התנגדויות
הודעה על כוונה להתקשר עם עמותת נכ"ח לצורך הפעלה של קבוצת נוער בשם סח"י

02/11/2021
בשעה 12:00

שירותי אספקה, התקנה ואחזקה למערכות אזעקה ולחצני מצוקה במוסדות חינוך ומבני ציבור

כתב כמויות מכרז + מחירון תחזוקה
מפרט טכני

מענה לשאלות הבהרה מספר 1

 

09/2021

04/11/2021
בשעה 12:00

הודעה על כוונת עיריית כפר יונה להתקשר עם חב' "עז ערים" עבור אחזקת מתקן הסקייטפארק 30/09/2021
בשעה 12:00
הודעה בדבר כוונת העירייה להתקשר בפטור ספק יחיד-עם עמותת אחריי פרופיל העמותה ופרטי ההתקשרות העקרוניים 29/08/2021
בשעה 12:00
הודעה בדבר כוונת העירייה להתקשר בפטור ספק יחיד הספק "עז ערים – תשתיות רכיבה בע"מ" לשירותי תחזוקה ותיקונים במתקן סקייטפארק בעיר כפר יונה 08/08/2021

לגבי טופס מס' 4: אישור רו"ח לאמיתות היקף כספי של התקנות – העירייה תקבל הן אישור של רו"ח והן אישור של עו"ד כאחד.

אם הומציע יייתן אישור של עו"ד, יש לשנות זאת בהתאם בגוף הטופס ולחתום ליד

5/2021 12/08/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון למתן מענה לשאלות ע"י העירייה: 04/08/2021 בשעה 16:00

8-21 10/08/2021 בשעה 12:00