דלג לתוכן

ארכיון מכרזי מיקור חוץ

שם המכרז הערות מס' מכרז תאריך אחרון להגשת מועמדות / התנגדויות
שירותי ניטור והדברת מזיקים ועשבייה

 

8/2022

17.08.2022

בשעה 12:00

הקמה, תפעול ותחזוקת אתר אינטרנט לעיריית כפר יונה

מענה על שאלות הבהרה 13.07.2022

9/2022

24.07.2022

בשעה 12:00

פרסום מודעות עירוניות בעיתונות הארצית

מסמך הבהרות 20.07.2022

10/2022

24.07.2022

בשעה 12:00

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – מכון דוידסון

שירותי הכשרת מורים , בניית תוכנית לימודים ומתן כלים להוראת מצוינות לקבוצות בגיל חט"ב
במדעים ובמתמטיקה

 

28.06.2022

בשעה 12:00

שירותי הנהלת חשבונות, חשבונאות וחשבות שכר

מענה לשאלות הבהרה – מכרז 11.2022

מסמך הבהרות מספר 2

11/2022

28.06.2022

בשעה 12:00

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לשירותי תיקון מפגעי כביש – חברת ג'ט פטצ'ר ישראל

 

 

12.06.2022

בשעה 12:00

אספקת ציוד טכני

מחירון מעודכן

02/2022

29.05.2022

בשעה 12:00

מתן שירותי יועץ נגישות ומורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה

מענה לשאלות הבהרה 

04/2022

28.04.2022

בשעה 12:00

הצבת דוכני מזון , משקאות קלים ודוכני יריד בערב יום העצמאות     13.04.2022 בשעה 12:00
מכרז לקבלת שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים

מסמך הודעת הבהרה ושינויים 1

03/2022

31.03.2022

בשעה 12:00

הזמנה להציע הצעות מחיר לשירותי מילוי מקום ללבורנטים במערך החינוך

מפגש מציעים 

 

20.03.22

בשעה 12:00

הקמת מערך תקשורת פסיבי ואקטיבי בעירייה, במוסדות-החינוך ובמבני הציבור ברחבי העיר

מסמך הודעת הבהרה ושינויים מס 2 מיום 15.3.22

אישור ביטוח הקמת מערך תקשורת

אישור ביטוח אחריות מקצועית הקמת מערך תקשורת

הבהרה למכרז

כתב כמויות תשתית תקשורת חשמל וציוד אקטיבי מעודכן ליום 15.3.2022

 

 1/22

 23.03.2022

בשעה 12:00

הקמת מערך תקשורת פסיבי ואקטיבי בעירייה, במוסדות החינוך ובמבני הציבור ברחבי העיר

 

מסמך הבהרות ושינויים מס 1 – מכרז מסגרת עבור הקמת מערך תקשורת פסיבי ואקטיבי בעירייה במוסדות החינוך ובמבני הציבור ברחבי העיר-מכרז

הוראות מיוחדות ונספח טכני

 

 

1/22

23.03.2022

בשעה 12:00

שירותי מילוי מקום עובדי הוראה (ספרנים, מנהלי רשת ולבורנטים) מענה לשאלות הבהרה 11/2021 6.1.2022
הודעה על הודעה על כוונה להתקשר עם "שותפויות רוטשילד״ לצורך הקמה והפעלה של מערך הכשרה עבור מנהלים בדרגי ביניים במרחב המקומי    

21.11.2021
בשעה 12:00

הודעה על כוונה להתקשר עם עמותת נכ"ח לצורך הפעלה של קבוצת נוער בשם סח"י    

02/11/2021
בשעה 12:00

שירותי אספקה, התקנה ואחזקה למערכות אזעקה ולחצני מצוקה במוסדות חינוך ומבני ציבור

כתב כמויות מכרז + מחירון תחזוקה
מפרט טכני

מענה לשאלות הבהרה מספר 1

 

09/2021

04/11/2021
בשעה 12:00

הודעה על כוונת עיריית כפר יונה להתקשר עם חב' "עז ערים" עבור אחזקת מתקן הסקייטפארק   30/09/2021
בשעה 12:00
הודעה בדבר כוונת העירייה להתקשר בפטור ספק יחיד-עם עמותת אחריי פרופיל העמותה ופרטי ההתקשרות העקרוניים   29/08/2021
בשעה 12:00
הודעה בדבר כוונת העירייה להתקשר בפטור ספק יחיד הספק "עז ערים – תשתיות רכיבה בע"מ" לשירותי תחזוקה ותיקונים במתקן סקייטפארק בעיר כפר יונה   08/08/2021

לגבי טופס מס' 4: אישור רו"ח לאמיתות היקף כספי של התקנות – העירייה תקבל הן אישור של רו"ח והן אישור של עו"ד כאחד.

אם הומציע יייתן אישור של עו"ד, יש לשנות זאת בהתאם בגוף הטופס ולחתום ליד

5/2021 12/08/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון למתן מענה לשאלות ע"י העירייה: 04/08/2021 בשעה 16:00

8-21 10/08/2021 בשעה 12:00