דלג לתוכן

בחירות עיריית כפר יונה

הבחירות לרשות המקומית בכפר יונה התקיימו

ביום שלישי | 30/10/2018 | כא' חשוון תשע"ט

תוצאות בחירות 2018 לרשות ולמועצה בתצורת גרף ( כולל ספירת קולות חיילים) לצפייה והורדה
תוצאות אלה אינן סופיות. תוצאות סופיות יפורסמו באתר משרד הפנים והן ורק הן מחייבות
תוצאות מתמודדים לרשות
תוצאות מתמודדים למועצה
תוצאות לפי חלוקת מנדטים

לצפייה ישירה בחרו אפשרויות בתפריט העליון

הודעות מנהל הבחירות לעיריית כפר יונה:

>>> הודעה למוגבלי ניידות

>>> מודעה בדבר אופן ההצבעה לבחירות לראש הרשות המקומית

>>> מודעה בדבר קולות פסולים

>>> פרסום מודעת בחירות

 >>> הנחייה לעניין הצבת שילוט בחירות בכפר יונה

>>> חוזר המפקחת הארצית על הבחירות פתקי הצבעה

>>> הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיריית כפר יונה

>>> חוזר המפקחת הארצית על הבחירות- הגשת רשימות מועמדים והצעות מועמד

>>> מצגת להדרכת הגשת רשימות לבחירות ברשויות המקומיות 2018