דלג לתוכן

בטיחות בדרכים

אודות מטה הבטיחות בדרכים בכפר יונה

מנהל מטה הבטיחות בדרכים – ויקטור גלאם
ייעוד והרכב המטה לבטיחות בדרכים ברשות המקומית
(מתוך אוגדן מנהל מטה הבטיחות בהוצאת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים)

המטה לבטיחות בדרכים הינו הגוף המתכנן והמבצע של תהליכי העבודה בנושא הבטיחות בדרכים, שאותם בוחנות ומאשרות הוועדה לבטיחות בדרכים והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. המטה מאגם תקציבים ממקורות שונים, ומאגם שיתופי פעולה בין גורמים
רשותיים, גורמים ממלכתיים וגורמים ציבוריים והתנדבותיים

הרכב המטה לבטיחות בדרכים:

  • יו"ר מטה בטיחות בדרכים: ראש העירייה או מנכ"ל העירייה
  • מנהל האזור מטעם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
  • מנהל מטה הבטיחות
  • נציגים ממשרד החינוך וממערכת החינוך המקומית
  • מהנדס העיר ומהנדס התנועה, או מי מטעמם שהוסמך לקבל החלטות
  • נציג המשטרה המקומית
  • נציגי גופים קהילתיים וארגוני מתנדבים
  • מנהל התחבורה/קצין בטיחות של העירייה
  • נציגי דוברות העירייה
  • פיקוח ואכיפה מקומית
  • שפ"ע, תחזוקה, גינון
  • תרבות/ נוער/קשישים.

תפקידי מטה הבטיחות לבטיחות בדרכים

  • אחראי להכין תוכנית עבודה שנתית, מותאמת תקציב, וליישמה.
  • אחראי לנצל את תקציב מטה הבטיחות לייעודו, עפ"י הקריטריונים לתקצוב.
  • לתת מענה למוקדי סיכון תשתיתיים ותרבותיים ברחבי הישוב ע"י יזום וביצוע פעולות בתחומי האכיפה, ההנדסה, החינוך, ההסברה, והקהילה.
  • לנהל בסיס מידע על תאונות הדרכים בתחום הרשות, וכל מידע מועיל אחר לקידום הבטיחות בדרכים.
  • להיות הגורם המתכלל את כל הגופים בעירייה ומחוץ לה, הארגונים והגורמים שיש להם נגיעה לבטיחות בדרכים והיכולים לסייע לקידום הבטיחות.
  • מהווה גורם מקשר בין העירייה לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
  • להיות מעורב בכל עניין שקשור לבטיחות בדרכים.