דלג לתוכן

נגישות

רכז נגישות בעירייה
(תקנה 91(ה) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות)

  • שם:ירדן זילברברג
  • טלפון : 077-5671171 /09-8971125
  • דוא”ל : yardenz@Kfar-yona.org.il

רשימת מגרשי משחקים/גנים ציבוריים נגישים
(תקנה 11ד- לתקנות שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות)

שצ"פ מרכזי שכ' שרונה – רח' האושר

שצ"פ מרכזי שכ' יפה נוף – רח' נעמי שמר

שצ"פ 610 צבעוני