דלג לתוכן

גני ילדים

גן הילדים הוא המסגרת החינוכית-הלימודית הראשונה של הילד, שמטרתה לקדם ולעודד את יכולותיו הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילד בגיל הרך, להקנות לו ערכים, ידע ומטען תרבותי ולעצב עמדות אינטלקטואליות. 

זהו המפגש הראשון של הילדים הרכים עם האתגרים והמשימות של מערכת החינוך, על כן אנו במחלקת החינוך הקדם יסודי שמים דגש על מתן מענה לכל צרכיהם של הילדים, הן בהיבטים החברתיים והן בהיבטים הרגשיים והלימודיים.

החינוך הקדם יסודי מייצג בגאווה את כל גני הילדים העירוניים בכל רחבי העיר על הרצף הגילאים 3-6, בחינוך הממלכתי, ממלכתי דתי, חינוך מיוחד וחינוך עצמאי חרדי. האגף רואה לנגד עיניו את החינוך בגיל הרך כבעל משמעות עצומה לקראת הפיכתם של הילדים לאנשים לעתיד לבוא. מושקעים משאבים אדירים בחינוך בגיל זה, כאשר השאיפה היא להמשיך ולפתח תכניות חינוכיות פדגוגיות וערכיות לטובת הילדים ולמצות את הפוטנציאל הטמון בכל ילד באופן הנכון והמתאים ביותר עבורו.